15 Mayıs 2015

Sarkoidoz diye bir hastalık

Vücudun başta akciğer ve göğüs içi lenf bezleri olmak üzere bir çok organında hastalık yapma potansiyeli olan, muhtemel genetik bir yönü bulunan bir hastalıktır.

Alınan doku parçalarının patolojik incelemesi çoğu zaman tüberküloz (verem) ile karışmaktadır. Hastalığın nedeni net olarak bilinememektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar sürdürülmekte, hastaların doku biopsi çalışmalarında bazı mantar, bakteri ve tüberküloz basili kalıntılarının bulunması, sarkoidozun acaba adı geçen bu etkenlerle ilgili olacağı konusu, bilim çevrelerinde tartışılmaktadır. Esasen bilinmeyen bir uyarıya karşı T-Lenfosit hücrelerin fonksiyon bozukluğu, olarak da düşünülmektedir. Hasta organlarda dokularda yardımcı t-lenfosit birikmesi saptanırken diğer dokularda ve kanda lenfosit düzeyi normal veya azalmış olabilir. Afrika kökenlilerde daha sık görülmektedir. Tüberküloz ile büyük benzerlik gösteren bir hastalıktır. En sık lenf bezleri (%90 sıklık ile), akciğerler (%90), karaciğer (%60-90), gözler (%25), iskelet (%25-50) ve deri (%25)  ihtimal ile etkilenmiş olabilir. Eklem ağrıları ile ortaya çıkabilir, romatizmal hastalıklarla karışabilir. Tanıda sık kullanılan tüberküloz gibi bazı deri testlerine karşı cevapsızlık görülebilir. Sarkoidoz aynen tüberküloz gibi granülomatöz iltihaplar oluşturması nedeni ile tüberküloza benzer ancak granülomların içinde tüberküloza has olan doku erimeleri bulunmaz.

Hastalar uzun süre tamamen şikayetsiz olabilir. Yakınmalar tutulan organlara göre değişiklik gösterir. Halsizlik ve çabuk yorulma sık, ateş, göğüs ağrısı ve öksürük gibi şikayetler ise daha az görülür. Ciltte; ağrılı yuvarlak kızarık alanlar (Eritema nodozum) ve  yüzde yaygın kızarma ile kendini gösteren bir tablo olabilir. Eski yara ve ameliyat izlerinde tamir dokusu kötü görünümlü olabilir. Eğer akciğerler tutulduysa, solunum fonksiyon testleri normal de olabilir, genellikle restriktif tipte bozukluk da görülebilir.

Gençlerde aniden ortaya çıkan, bacaklarda ağrılı kızarık yuvarlak deri tutulumu ve akciğer grafisinde büyük iki taraflı lenf bezleri olan hastalar, ilk kez İsveçli doktor Sven Löfgren tarafından tanınmış olup, ilk tanımlıyan bu doktora izafeten Löfgren sendromu olarak isimlendirilir. Bu tablodaki hastalar, genellikle özel bir tedaviye gerek olmadan kendiliğinden düzelirler. Hastalık, dünyanın farklı ülkelerinde farklı oranlarda ve farklı şekilde görülebilir. Kalp tutulumu Japonlarda daha sık, Afrikalılarda cilt tutulumu daha fazla olabilir. 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır