11 Nisan 2015

Yaşlı hastalarda düşme riski ve pulmoner rehabilitasyonun önemi

Düşmeler; yaşlılarda tıbbi ve ekonomik sonuçları açısından büyük bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşmeye bağlı olarak en yüksek ölüm ve yeti kaybı, yaşlı grupta bildirilmektedir. 75 yaş üzerindeki nüfusun üçte biri yılda en az bir kez düşmektedir. İleri yaş grubundaki tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) olanlarda kas güçsüzlüğü de düşme riskini arttırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Pulmoner rehabilitasyon denge ve koordinasyon üzerinde olumlu etki yapar ve  özellikle yaşlı kişilerde düşme riskini azaltıp düşmeye bağlı kırıkları önler.

Pulmoner rehabilitasyona başvuran hastalar bu sayede hastalıkları ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olurlar,  hastalıkla baş edebilmeyi öğrenirler, nefes darlığı ile nasıl baş edecekleri konsunda bilinçlenirler böylece gereksiz acil ve hastane başvurularında bulunmazlar.

Pulmoner Rehabilitasyon doğru ilaç kullanmayı sağlar. Böylece hasta aile ve hekim arasındaki uyum artar. Pulmoner Rehabilitasyona başvuran hastalar sosyal izolasyon ve içe kapanma - çaresizlik duygusundan kurtulup toplumla daha entegre ve sosyal bir kişilik kazanırlar.

 

Türk Toraks Derneği Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır