21 Mart 2015

Akciğerin sönmesi veya akciğer zarına hava kaçması

Bu hastalığı anlamak için önce solunum mekanizmasındaki normal durumu ve işleyişi anlatmamız gerekir; göğüs boşluğunun sağ ve sol tarafında olmak üzere 2 adet akciğer yer almaktadır. Her iki akciğeri saran çok ince 2 adet zar mevcuttur ve bu iki zar arasında normalde hava bulunmaz, sadece akciğerin hareketinin rahat olmasını sağlayan az miktarda sıvı bulunur.

Akciğer nasıl söner, sebepleri nedir?

Akciğerin etrafındaki bu zarda herhangi bir sebep ile yırtılma olursa, bu boşluğa hava dolar ve baskı altında kalan akciğer balon gibi söner. Pnömotoraks adı verilen bu durumda akciğer, sönen bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak kısmen ya da tamamen solunum işlevini yerine getiremez hale gelir. Buna sebep olabilecek durumlar genellikle trafik kazası, kesici-delici aletlerle yaralanması, düşme sonrası kırılan kaburgaların akciğeri ve akciğer zarını yırtmasıdır. Ancak herhangi bir yaralanma yokken akciğerin astım, ciddi bronşit, kanser, verem, abse gibi mevcut hastalıklarının bir sonucu olarak veya belirleyebildiğimiz herhangi bir neden yokken kendiliğinden de ortaya çıkabilir. Ayrıca akciğerden biyopsi yaparken de gelişebilir.

Çoğu hastalıkta olduğu gibi bunda da bazı risk faktörleri mevcuttur. Sürekli zararlarını anlattığımız sigara akciğer sönmesinde de büyük role sahiptir. Bunun yanı sıra hastalık uzun boylu, zayıf erkeklerde daha sıklıkla görülmektedir. Yüksek rakıma çıkmak veya denizin altına inmek gibi basınç değişikliğine maruz kalınan durumlar riskli grupta tehlikeli olabilir.

Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır