11 Eylül 2018

İlginç Bir Hastalık, Sarkoidoz

Başta akciğerler olmak üzere göz, lenf bezleri, deri, kalp, beyin gibi organları etkileyen sarkoidoz, bazı hastalarda solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilmesine karşılık çoğu zaman iyi seyirlidir. Türk Toraks Derneği'nin yaptığı çalışmada ülkemizde, her yıl 100 binde 4 kişide hastalığın ortaya çıktığı hesaplanmıştır.

Hastalık bazen göz şikayetleri ile (bulanık görme gibi) başlayabildiği gibi bazı hastalarda ise bacakların ön yüzünde, dizlerin alt bölümünde kırmızı renkli, ciltten kabarık, dokunmakla ağrılı lekelerle de ortaya çıkabilir. Ancak hastaların hemen tamamında akciğerler etkilenmiştir ve çoğunlukla öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler hastayı hekime götüren başlıca şikayetlerdir.

Çoğu zaman başvurulan Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilen akciğer grafisindeki bulgular hastalığa işaret eder. Sonraki aşamalarda ise sarkoidozdan şüphelenilen hastalarda teşhise gitmek için bronkoskopi, lenf bezi biyopsisi, dudak biyopsisi bazen de akciğer biyopsisi yapmak gerekebilir. Bronkoskop hastanın bronş sistemini görmeyi ve gerektiğinde biyopsi işleminin yapılmasını sağlayan elastik bir borudur.

Göğüs Hastalıkları hekiminin tanı koymasından sonra sıra tedavi kararına gelir. Tanı konulan her sarkoidoz hastasının tedavi edilmesi gerekmez. Buna karşılık solunumsal yakınmaları olan, solunum fonksiyon testleri bozulan, kalp tutulumu, beyin tutulumu, ciddi göz tutulumu olan hastaları genellikle tedavi etmek gerekir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır