Çocukluk Çağında Pnömoni - Zatürre

Zatürre, akciğer dokusunun yangısıdır. Bu yangıya genellikle mikroorganizmalar neden olurken, olguların bir kısmında yangıdan solunum yollarına kaçırılan kimyasal maddeler veya mide içeriği, çocuğun kullanmakta olduğu ilaçlar veya muzdarip olduğu bir romatizmal veya otoimmun hastalık sorumlu olabilir. Çocukluk çağı zatürrelerine en sık neden olan mikroorganizmalar bakteriler ve virüslerdir. Bulaşma genellikle hasta kişiyle yakın temas, mikroorganizmalarla yüklü olan damlacıkların solunması ve ya bu damlacıkların temas ettiği eşya yüzeylerine dokunulması ile olur.
Çocuklarda görülme sıklığı yaşa gore değişkenlik gösterir. Bir yaşından küçük ve 5 yaşından büyük her 1000 çocuğun 15’inde zatürre görülürken, bu sıklık 1-5 yaş arası çocukta ikiye katlanır.
Ateş, öksürük, halsizlik, karın ağrısı, göğüs ağrısı, hızlı nefes alıp verme, kaburga aralarında veya altlarında çekilmeler zatürrenin belirtileridir.
Hekim muayenesi ve eğer hekim gerekli görürse kan tetkikleri ve akciğer filmi ile tanı konur.
Hastalık hafif düzeydeyse dinlenme, ateşin düşürülmesi, beslenmeye özen gösterilmesi ve eğer hekim tarafından gerekli görülürse antibiyotik kullanılması ile hasta hastaneye yatırılmadan tedavi edilir. Ancak eğer zatürre çocuğun damardan antibiyotik ve sıvı almasını, oksijen tedavisi görmesini gerektiren ağırlıktaysa veya çocuğun yaşı 3 aylıktan daha küçükse hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir.
Bebeklerin anne sütüyle beslenmesi, daha büyük çocukların sağlıklı beslenmesi, el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi, çocukların çevresel sigara dumanına maruz kalmalarının önlenmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan aşı programının düzenli olarak yaptırılması korunma için önemlidir.
Eğer hasta hastaneye yatırılmadan tedavi ediliyorsa hekimin önerdiği şekilde ilaçların kullanılması ve kontrol için önerdiği vakitte kontrole götürülmesi önemlidir. Eğer kontrol zamanı gelmediği halde hastanın nefes alıp vermesinin giderek hızlanması, dudaklarında ve dudak çevresinde morarmalarının ortaya çıkması, beslenmesinin bozulması, uykuya eğiliminin başlaması gibi durumlar ortaya çıkarsa kontrol zamanından daha once hekime başvurulması gerekir.
Hekimin önerdiği şekilde hastanın ilaçlarının düzenli olarak verilmesi, beslenmesinin düzenlenmesi ve istirahat etmesinin sağlanması önemlidir. Bu konulara özen gösterilmezse hastalık tedavisi daha güç olan bir aşamaya ilerleyebilir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© 2017 Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır