Geçmeyen Öksürük

Geçmeyen (Kronik) öksürük çocukluk çağında çok sık görülen bir durumdur. Çocuklarda geçmeyen öksürük diyebilmemiz için öksürüğün verilen tedavilere rağmen 4 hafta (1 ay) dan daha uzun sureyle devam etmesi gereklidir. Çocuğun tedavi ile tamamen iyileşmesi, sonrasında öksürüğünün tekrarlaması durumuna ise tekrarlayan öksürük adı verilir. Çocukta sadece öksürük olabileceği gibi bazen de hırıltı, nefes darlığı ve balgamda eşlik edebilir.

Öksürük kuru ya da balgamlı olabilir. Çocuk öksürdüğünde balgam çıkartıyor ya da göğsünden ve boğazından balgam sesi –çatallı ses geliyorsa buna balgamlı- ıslak öksürük denir. Balgam sesi gelmeksizin olan öksürüğe ise kuru öksürük adı verilir.
Çocuklarda geçmeyen öksürük birçok nedene bağlı olarak görülebilir ve özellikle yaş gruplarına göre nedenler değişebilmektedir. Küçük süt çocuklarında astım benzeri durumlar, reflü, dirençli bronşit, doğumsal nedenler ve yabancı cisim aspirasyonları ön planda iken, çocuğun yaşı ilerledikçe astım, allerjik saman nezlesi, kronik sinüzit daha sık görülmektedir. Geçmeyen öksürük hiçbir organik nedene bağlı olmayabilir ve psikojenik olarak ta karşımıza çıkabilir. Tüberküloz (verem), kistik fibrozis, bronşektazi gibi durumlar daha nadir olmakla birlikte geçmeyen öksürüğe neden olabilirler.
Geçmeyen öksürüğe neden olan hastalığın tanısı özellikle çocuğun hikayesine, muayene bulgularına ve bazı testlere dayanılarak konur. Çocuğun öksürüğünün süresi, ne zaman başladığı, kuru mu-balgamlı mı olduğu, eşlik eden hırıltı, nefes darlığı varlığı önemlidir. Dah aönceden geçirdiği hastalıklar, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ya da nefes darlığı atakları tanının konulmasında yardımcı olur. Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları sık görülebildiğinden herhangi birşey yerken ya da ağza atılan küçük cisimler sonrası çocuğun boğularak öksürmesi ve ardından hırıltılarının gelişmesi gibi durumlar olmuşsa doktora belirtilmelidir. Aile bireylerinde astım ve allerjik hastalıkların varlığı belirtilmelidir. Çocuğun burun kaşıntılarının olması, uykuda horlaması, gün içinde sık kusmalarının olması gibi durumlar tanıda oldukça fayda sağlayan ipuçlarıdır ve hikayeyi alan doktora bu durumların varlığından bahsedilmelidir. Tanı için çocuğun muayene edilmesi şarttır ve muayene sonucunda da geçmeyen öksürüğe neden olabilecek hastalıkla ilgili birçok bulguya rastlanabilir. Tanıda laboratuvar testleri hastada düşünülen hastalığa yönelik istenir. Temelde akciğer grafisi, tam kan sayımı ve çocuk yapabiliyorsa solunum fonksiyon testleri çok faydalı bilgiler verir. Ailelerin varsa ellerinde bu tetkiklerini doktora giderken mutlaka yanlarında götürmeleri önemlidir.
Geçmeyen öksürüğün tedavisi tamamen öksürüğe neden olan hastalığın tedavisi şeklindedir. Çocukta astım tanısı kondu ise astım tedavisi, kronik bronşit tanısı kondu ise kronik bronşit tedavisini yapmak gibi. Altta yatan hastalık tespit edilmeden ve tedavi edilmeden sadece öksürüğü geçirmeye yönelik öksürük ilaçları kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu ilaçların öksürüğü geçirmede etkin olmadığı gösterilmekle birlikte birçok yan etkilerinin de olabileceği ortaya çıkartılmıştır. Birçok ülkede bu tarz öksürük kesici ilaçların kullanımı yasaklanmıştır.
Geçmeyen öksürüğün tanısı konulduktan ve tedavisi başlandıktan sonra mutlaka öksürüğün bu tedavi ile geçip geçmediğinin kontrolü doktorunuz tarafından yapılmalıdır. Bazen 1-2 hafta sonrasında kontrol gerekli iken bazen de bu sure uzayabilir. Genelde ilaçların etki etmesi 2-4 haftayı bulabildiğinden bu sure zarfında öksürüğün tamamen düzelmemiş olması tedavi başarısızlığı olarak algılanmamalı, doktorun verdiği tedaviye devam edilmelidir. Geçmeyen öksürük zamanla karakter değiştirebilir ve ilk başlarda net olmayan tanılar zamanla kendini gösterebilir. Tedavi esnasında tedavi sonucuna göre de doktorunuz tanınızın netleşip netleşmediğini size bildirebilir.
Geçmeyen öksürük çocuklarda ileride oluşabilecek akciğer hasarının erken belirtisi olabileceğinden mutlaka uzman bir doktora müracaatı gerektiren bir durumdur. Örneğin yabancı cisim aspirasyonları atlanır ve üzerinden uzun süreler geçerse akciğerlerde geri dönüşümsüz hasarlar oluşabilir. Geçmeyen öksürüğün nedeni araştırılmadan ve gerçek tedavisi verilmeden öksürük kesici ilaçlar kullanmak ciddi vakit kaybına neden olabilir. Öksürük kesci ilaçların ciddi yan etkileri olabileceğinden kullanımlarından kaçınılmalıdır.

  GÜNCEL HABERLER

01.04.2019 Çocuğum daha ne kadar öksürecek?

Tüm Duyurular

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© 2017 Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır