Çocuklarda Tüberküloz

Tüberküloz, Mycobacterium Tuberculosis isimli bir bakterinin neden olduğu en sık akciğer olmak üzere birçok organı etkileyebilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.
Tüberküloz tüm dünyada her 100.000 insan arasında 120 kişide, ülkemizde ise her 100.000’de yaklaşık 23-25 kişide görülmektedir. Tüm dünya da her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tüberküloz hastalığına yakalanmakta ve 2 milyon insan ne yazık ki bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde yılda 15.000 civarında hastada görülmekte bunların da yaklaşık 1500-2000 tanesini çocuklar oluşturmaktadır. Hastalığın görülme sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yıllar içerisinde azalmaya devam etmektedir.
Tüberküloz hastalığı, solunum yoluyla bulaşır. Hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması ile solunum yolu salgıları damlacık şeklinde havaya atılır. Hastalık için en önemli risk faktörü erişkin tüberkülozlu bir hasta ile yakın temasta bulunmaktır. Özellikle aynı evde yaşayan büyüklerinde tüberküloz hastalığı olan çocukların hastalığa yakalanma riskleri yüksektir.Bilinen bir teması olmayan çocuklarda da hastalık görülebilmektedir. Hastalığı düşündürecek en önemli belirtiler antibiyotik tedavilerine ragmen düzelmeyen özellikle 2 haftayı geçen öksürük, balgam çıkartma, gece terlemesi, zayıflama ve ateş şeklindedir. Özellikle büyük çocuklarda kanlı balgam, göğüs ve karın ağrıları görülebilir.
Tanıda temas öyküsü, fizik muayene ve yukarıda belirtilen şikayetlerin yanında bazı laboratuvar testleri de kullanılır ve tümü birleştirilerek tanı konur. Hastalara tanı amaçlı tuberculin deri testi (PPD) yapılır ve akciğer grafisiçekilir. Balgam çıkartabilen çocuklarda balgam örneği çıkartamayan hastalarda ise açlık mide suyu alınarak bakteri mikrobiyolojik olarak gösterilmeye çalışılır.
İncelemeler sonucunda hastalık tanısı konan çocuklara duruma göre 3 veya 4 çeşit tüberküloza etkili antibiyotikten oluşan hastalık tedavisiverilir. İlaçlar ağız yoluyla uygulanır ve hastanın klinik durumu iyi ise evde tedavi verilir. Hastalık tespit edilmeyen çocuklara ise tüberkülozlu hasta ile temas olduğu için koruyucu tedavi verilir. Her iki durumda da tedavi süreleri ortalama 6 aydır.
Tüberküloz hastalığından korunmak için en önemli adım tüberküloz hastası olduğu bilinen biryetişkinle çocuğun temas etmemesini sağlamaktır. Temas oldu ise çocuk hastalık açısından araştırılmalı, hastalık bulunamazsa koruyucu tedavi verilmelidir. Tüberkülozlu erişkin hastaların en azından balgamları mikroptan temizlenene kadar cerrahi maske takması, ev içindekilerin ise özel koruyucu maske takmaları önemlidir. Ülkemizde halen uygulanmakta olan BCG aşısının da yaptırılması bir diğer koruyucu önlemdir. Aşı hastalıktan tam olarak koruyamadığından, aşı olunsa da hastalığın geçirilebileceği unutulmamalıdır.
Hastalığın takibi kişinin doktoru ve oturulan bölgedeki verem savaş dispanseri ile birlikte yürütülür. Tedavi başladıktan sonar düzenli olarak doctor kontrollerine gidilmeli, vakaya göre değişmekle birlikte balgam örnekleri ve akciğer grafileri çekilmelidir.
İlaçların eksiksiz ve zamanında alınması çok önemlidir. İlaçların kusma, karın ağrısı, sarılık, cilt döküntüsü vb yan etkileri olabildiğinden, doktorun uyardığı yan etkiler görülürse tekrar takip eden kuruma müracaat edilmelidir.

  GÜNCEL HABERLER


Tüm Duyurular

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© 2017 Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır