3 Nisan 2020

Astım Hastalarımızın COVID-19 Salgını Döneminde Yapmaları Gerekenler Hakkında Önerilerimiz

Değerli Astım Hastalarımız,

Astımlı kişiler COVID -19 salgını sırasında kontrol edici inhaler ilaçlarını (kortizon içeren) almaya devam etmelidir.

Bazı kaynaklarda COVID-19 salgını sırasında kortizon kullanılmaması gerektiği söylenmektedir. Bu öneri, kortizon için çok net bir kullanım gerekliliğinin olmadığı durumlarda ve ağız yoluyla alınan sistemik kortizon için geçerlidir.

Astımlı hastalar inhale kortikosteroid  (veya ağız yoluyla aldıkları ) kontrol edici ilaçlarını bırakmamalıdır. Astımlı hastanın inhale kortizonu bırakması astımının tehlikeli bir şekilde kötüleşmesine, atakta olan bir hastanın kortizon kullanmaması ise çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Hasta uzun süredir ağızdan kortizon alıyorsa bunun aniden kesilmesi de çok tehlikeli olabilir. Hekim ya da hemşiresi ile görüşmeden hiçbir ilacını kesmemelidir.

Astım kontrol edici ilacınızı almaya devam edin,

Astımızda kötüleşme olursa eylem planında size önerilenleri yapın ve tıbbi yardım alın.

COVID -19 ile ilgili riskinizi azaltmak için Pratik önerilere  (CDC) linkinden ulaşabilirsiniz.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019/ncov/prepare/prevention.html

 

En önemli önlem,  su ve sabunla elleriniz 20 saniye yıkamanız, ayrıca kirli ellerle özellikle göz, burun ve ağzınıza dokunmamanızdır.

 

Bu bilgiler. Türk Toraks Derneği Astım Çalışma Grubu tarafından Global Initiative for Asthma (GINA) (19 Mart 2020) çevrilmiştir. 

Astımlı hastalarda COVID-19 yönetimi hakkında yeni veri geldikçe bu öneriler güncellenecektir.

 

COVID-19: Astım tedavisi ile ilgili sık sorulan sorulara GINA’nın (Dünya Sağlık Örgütü’nün Küresel Astım Komitesi) yanıtları

25 Mart 2020

• Astımlı hastalar inhale kortikosteroidler dâhil olmak üzere tüm ilaçlarına hekimleri tarafından reçete edildiği şekilde devam etmelidir.

• Astım atağında hastalar kısa sureli ağızdan kortizon alabilir; bu atağın kötü sonuçlarını önleyecektir.

• Nadir durumlarda, hastalar inhale tedavileri ile birlikte uzun süreli, ağızdan steroid tedavisine gereksinim duyabilirler. Bu tedavi ağır atak riski olan bu grup hastalarda mümkün olabilecek en düşük dozda sürdürülmelidir. Ağır astımlılarda steroidlerin dozunu azaltabilmek için biyolojik ajanlar kullanılmalıdır.

• Akut ataklarda nebülizasyon tedavisi kullanılmamalıdır. Diğer hastalara ve sağlık personeline COVID-19 bulaş riskini artırabilir.

1. Acilde ara parça ile ölçülü doz inhalerler tercih edilmelidir. (pMDI +spacer) ara parçalar ortak kullanılmamalı kişiye özel olmalıdır.

2. Acilde akut tedavisi yapılan astımlı hastanın, idame tedavisinde kullanılan ilaçları evde ve hastanede devam etmelidir.

• Allerjik riniti (nezlesi) olan hastalar da nazal (burun içine sıkılan sprey şeklinde) steroidlerini hekimleri tarafından reçete edildiği şekilde almalıdır.

• Rutin solunum fonksiyon testi, virüs yayılımını önlemek için ertelenmelidir. Mutlaka yapılması gerekliyse yeterli enfeksiyon önlemleri alınmalıdır.

 

www.ginasthma.org


 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır