27 Mart 2020

Astım Hastalarına COVID-19 Salgınıyla İlişkili Olarak Bilgilendirme ve Öneriler

 

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 

COVID 19 SALGINI SIRASINDA

 

ASTIM TANILI HASTALARIMIZ İÇİN ÖNERİLER

 

Astım ve Allerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır.

 

Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirus (COVID-19) salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu olarak bu süreçte 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilerin daha fazla risk altında olmaları nedeniyle Astım hastalarımız için aşağıdaki önerileri yapıyoruz:

  1. Astımlı hastalar inhale kortikosteroid  (veya ağız yoluyla aldıkları ) kontrol edici ilaçlarını  bırakmamalıdır. Astımlı hastanın inhale kortizonu bırakması  astımının tehlikeli bir şekilde kötüleşmesine, atakta olan bir hastanın kortizon kullanmaması ise çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Kortizon kullanılmaması gerektiği yönündeki uyarılar, solunum yoluyla alınan kortizon için değil, ağız yoluyla alınan sistemik kortizon ve kortizon kullanımı için kesin bir gerekliliğin olmadığı durumlarda için geçerlidir. Ağız yolu ile bir süredir kortizon alınıyorsa bunun aniden kesilmesi de çok tehlikeli olabilir.  Hekim ile görüşmeden hiçbir ilaç kesmemelidir.
  2. Düzenli kontroller, herhangi bir problem ve yakınmalarda artış olmaması durumunda salgın döneminde hastaneye gitmemek için ertelenmelidir.
  3. Astım tedavisi için kullanılan ilaçların yeterli miktarda olduğunun kontrol edilmesi gereklidir. Kullanılan astım ilacı raporunun süresi dolmuş veya ilaç bitmiş dahi olsa bu süreçte hâlihazırda kullanılan ilaçların eczaneden temin edilebileceği sosyal güvenlik kurumu tarafından bildirilmiştir. Hastalarımızın yalnızca rapor sürelerini uzatmak için veya reçete yazdırmak için hastaneye gitmeleri önerilmemektedir.
  4. Astım şikâyetlerinde kötüleşme olursa doktorunuz tarafından belirlenmiş eylem planında önerildiği şekilde davranılması gerekmektedir. Yakınmalar geçmiyorsa nefes darlığı öksürük ve özellikle yüksek ateş varlığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
  5. COVID-19 enfeksiyonu varlığında veya şüphesi dahi olduğunda nebülizatör ile ilaç alınması hastalığın bulaşma olasılığını artırabileceği için bu yöntem kullanılmamalıdır. Nebülizatör kullanılması gereken durumlarda onun yerine ölçülü doz inhaler kullanılmalı, eğer varsa bu ilacın ara parça ile alınması önerilir.
  6. Ağır astım nedeniyle biyolojik ajanları enjeksiyon yoluyla alan hastaların tedavisi uygun koşullarda sürdürülmelidir. Hastanın klinik durumuna göre uygulama sıklığı azaltılabilir. Doktorunuz bu konuda sizi yönlendirecektir.
  7. Ağır astımı olan ve solunum fonksiyon testi düşük olan hastalar COVID-19 enfeksiyonunun ağır geçirilmesi için bir risk faktörü olabilir. Bu hastalar izolasyon önerilerine ve diğer önerilere titizlikle uymalıdır.
  8. COVID-19 ile ilgili riskinizi azaltmak için en önemli önlem, su ve sabunla ellerin 20 saniye yıkanması, temizlenmemiş ellerle göz, burun ve ağıza dokunulmaması, öksürük ve hapşırık sırasında kolun dirsek içinin kullanılmasıdır.

9.     Konu hakkında daha fazla bilgi ve önerilere aşağıdaki linkten ulaşabilir.

 

https://hsgm.saglik.gov.tr

 

Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır