12 Kasım 2019

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA (KOAH) KİMLER RİSK ALTINDADIR?

KOAH gelişimi için tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörü tütün ürünlerine (sigara, nargile, puro, ısıtılmış tütün ürünleri, elektronik sigara) maruziyettir.

Çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine katkıda bulunmaktadır

KOAH gelişiminde etkili olduğu gösterilen diğer risk faktörleri:

Genetik (Sınırlı ölçüde)

Akciğer gelişiminde yetersizlik ile ilişkili hasta faktörleri (düşük doğum ağırlığı, çocuklukta sık geçirilen solunum yolu infeksiyonları)

Sağlıkta eşitsizlik,

Hava kirliliği,

Biyomas (odun, tezek, benzeri yakıt)  kullanımına ikincil iç ortam hava kirliliği 

Tozlu, dumanlı işyerlerinde çalışma

Son yıllarda önemi giderek vurgulanmaya başlayan “fiziksel aktivitede azalma”

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır