28 Eylül 2019

YÜRÜMEK ASTIM KONTROLÜNÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

 Türkiye ve Kıbrıs’tan 234 astımlı hastanın katıldığı çok merkezli çalışmada Doç. Dr. Ömür Aydın ve arkadaşları tarafından hastalara fiziksel aktivite ve beslenmeyle ilgili 3 farklı anket uygulanmış, tüm hastalar 1 hafta adımsayar ile takip edilmiş. Astımı kontrol altında olanların adım sayısı (5372/gün) kontrolsüz olanlardan (4214/gün) daha fazla bulunmuş. Sağlıklı bireylerde olduğu gibi astımlı hastalarda da fiziksel aktivite önemlidir. Fiziksel olarak daha aktif hastaların astım kontrolünün de daha iyi olduğu görülmüştür.

Çalışma Türk Toraks Derneği 22. yıllık kongresinde sunulmuştur .

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır