19 Eylül 2019

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER

  

“Akciğer Kanseri En Öldürücü Kanser”

Akciğer kanseri, erkeklerde ve kadınlarda kanser ölümlerinde ilk sırada yer almaktadır. Tüm kanser ölümlerinin beste birinden sorumlu tutulmaktadır. Dünyada en sık görülen kanser akciğer kanseridir. Dünya genelinde 2012 yılında 1.8 milyon yeni hasta saptanmıştır. Türkiye’nin Akciğer Kanseri Haritası Projesi’nden alınan verilere göre akciğer kanseri erkeklerde 100 binde 75, kadınlarda 100 binde 10 olup, yıllık beklenen yeni hasta sayısı yaklaşık 30 bindir. Günümüzde erken yaşlarda tütün ve ürünlerinin kullanılması nedeniyle genç yaş akciğer kanserli hasta sayısı da artmaktadır.

 

Akciğer Kanseri Genetik Bir Hastalık mı?

Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigaradır. Sigara dışında asbest, radon gazı ve hava kirliliği de diğer risk faktörleri olarak sayılabilir. Fakat son yıllarda sigara içmeyen kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığının artması hastalığın genetik yatkınlığı olabilir mi sorusunu akla getirmiştir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) bu olgularda en çok gözlenen akciğer kanseri türüdür. Genetik değişikliklerin anlaşılmasındaki hızlı gelişmeler, bu kanser türünün de farklı özellikleri olan karma bir hastalık grubu olduğunu göstermiştir. Erken evre hastalığın ilk tedavisi cerrahi olmakla birlikte, ileri evre hastalarda tümör dokusunun genetik özellikleri metastatik (yayılmış) hastalığı olanlarda ve ilk tedaviden sonra hastalığı tekrar edenlerde tedaviye kılavuzluk etmektedir.

 

Tedavi

Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tedavi cerrahi iken lokal olarak ilerlemiş ve cerrahiye uygun olmayan hastalarda radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu etkili tedavi yöntemleridir.

 

Akciğer Kanserinden Korunma

Akciğer kanserinden korunmanın en başarılı yolu tütün ürünü kullanmamak, sigara dumanına maruz kalmamak ve en kısa zamanda sigaradan kurtulmaktır. Öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam, hırıltı, açıklanamayan kilo kaybı ve göğüs ağrısı gibi şikayetler varlığında mutlaka göğüs hastalıkları hekimine başvurulmalıdır.

 

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır