28 Ağustos 2019

Türk Toraks Derneği Halk Sayfasına Gösterdiğiniz Yoğun İlgi İçin Teşekkürlerimizi Sunarız.

Sayfamızın Değerli Ziyaretçileri,

 

Türk Toraks Derneği Halk Sayfamız 2015 yılından bu güne kadar akciğer sağlığı, hastalıkları, tedavisi gibi konularda sizleri bilgilendirmeye devam etmektedir. Halk sayfamız 2017 Haziran-2018 Haziran tarihleri arasında  bir milyon yüz yetmiş sekiz bin iki yüz altmış dokuz (1.178.269) ziyaretçi tarafından bir milyon sekiz yüz kırk dört bin üç yüz kırk bir (1.844.341) kez görüntülenmişken, 2018 Haziran-2019 Haziran tarihleri arasında bir milyon dört yüz seksen sekiz bin üç yüz doksan sekiz (1.488.398) ziyaretçi tarafından iki milyon iki yüz yetmiş bir bin yüz seksen üç (2.271.183) kez görüntülenmiştir. Hem ziyaretçi hem de sayfa görüntülenme sayılarımızdaki bu dikkate değer artış, akciğer sağlığına ilginin artmasına ve Türk Toraks Derneği Halk Sayfası içerik sağlayıcılarının çabasına bağlanabilir.

Sayfamızı ilgi ile bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Türk Toraks Derneği olarak Halk sağlığı yararına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ederken, halk sayfamızdan da (https://www.toraks.org.tr/halk) sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

 

Saygılarımızla


Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır