3 Eylül 2019

Avrupa Akciğer Vakfı'nın Akciğer Hastalıkları Hasta Bilgilendirme Broşürlerinin Türkçe'ye Çevirisinde Türk Toraks Derneği Katkısı

 Değerli hastalarımız ve hasta yakınlarımız,

Avrupa Akciğer Vakfı (European Lung Foundation), 2000 yılında Avrupa Solunum Derneği  (European Respiratory Society-ERS) tarafından kurulmuş olup hastalar ve toplumu, sağlık profesyonelleri ile buluşturmayı hedeflemektedir. Kısa adı ELF olan kuruluş, hastalarımız ve toplum yararına hazırlanmış pek çok bilgilendirme broşürünün çeşitli dillere çevrilmesini sağlamıştır.

Biz de Türk Toraks Derneği olarak bu çevirilere katkı sunduk.

İlgilenen hastalarımız ve hasta yakınlarımız söz konusu materyallere https://www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/factsheets/turkish/ adresinden ulaşabilirler. 

ELF’in web sayfasında ayrıca hava yolu ile seyahat etmek isteyen hastalar için Avrupa hava yolu şirketlerinin oksijen ile seyahat gereksinimine yönelik politikaları toplu halde bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır