29 Temmuz 2019

AKCİĞER NAKLİNDE PULMONER REHABİLİTASYON

 Günümüzde kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen Pulmoner rehabilitasyon (PR) semptomatik kronik solunum hastalığı olan ve günlük yaşam aktiviteleri azalmış hastalar için multidisipliner, kanıta dayalı ve kişiye özel olarak uygulanan kapsamlı bir tedavi yaklaşımıdır. Pulmoner rehabilitasyon nefes darlığının neden olduğu hareketsizlik ve buna bağlı kondüsyon bozukluğuna, anksiyete ve depresyon nedeniyle sosyal izolasyona kadar uzanan kısır döngüyü kırabilen tek tedavi yöntemidir.

Ülkemizde birçok organ nakli başarıyla yapılmakta olup akciğer nakli ise ilk kez 2009 yılında yapılmıştır. Akciğer nakli, tüm medikal veya cerrahi tedaviye cevap vermeyen malignite dışı terminal dönem akciğer hastalığı olan seçilmiş olgularda etkili ve güncel bir tedavi yöntemidir. Akciğer naklinde aday olgunun seçimi, uygun zamanda nakil merkezlerine yönlendirilmesi ve uygulanan cerrahi yöntem yanında olguların nakil öncesi ve sonrasında pulmoner rehabilitasyon (PR) merkez/ünitelerine yönlendirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu olguların nakil öncesi ve sonrası erken dönem, taburculuk sonrası, idame dönemi dahil tüm aşamalarda multidisipliner, kişiye özel PR endikasyonları bulunmaktadır. Akciğer nakli yapılan olgularda pulmoner rehabilitasyon uygulamaları ile egzersiz kapasitesi, günlük yaşam aktiviteleri, ve yaşam kalitesi artarken, normal yaşama katılımları mümkün olmaktadır. Ülkemizde akciğer nakli merkezlerinin birlikte çalışabileceği pulmoner rehabilitasyon merkez /ünite sayılarının artmasına ihtiyaç vardır. Multidisipliner yaklaşım sunabilen PR merkez sayılarındaki artış nakil bekleyen birçok hastanın nakil sürecine taşınabilmesi ve son dönem hastaların akciğer nakli şansını yitirmemeleri için de önemli avantajlar sağlamaktadır.

 

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır