3 Haziran 2019

Türk Toraks Derneği (TTD) 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü Basın Açıklaması

 Türk Toraks Derneği (TTD) 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü Basın Açıklaması

               

Tütün salgını tüm dünyada her geçen gün daha fazla can alıyor!

Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almakta olup, tütün ürünleri her yıl dünyada 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açmaktadır.

Tütün ürünleri akciğer sağlığını pek çok şekilde tehdit etmektedir!

                Sigara dumanında bulunan 5000’den fazla kimyasal maddenin en az 70’i kanser yapıcı (polisiklik aromatik hidrokarbonlar, N-nitroz aminler, aromatik aminler, aldehidler, fenoller, volatil hidrokarbonlar, diğer organik ve inorganik bileşikler) olarak tanımlanmıştır. Sigara dumanında bulunan kanser yapıcı bileşikler, insan vücudunda hücre DNA’sı ile reaksiyona girerek genlerde değişikliğe yol açarak, kanser gelişimine neden olmaktadır. Bu yüzden sigara içen her beş kişiden birinde akciğer kanseri gelişmektedir. Günde 10 veya daha az sigara içen bireylerde dahi akciğer kanser riski 20 kat, günde 4’ten az sigara içenlerde ise hiç içmeyenlere göre 5 kat artmaktadır. Ayrıca günümüzde, kendisi tütün ürünü kullanmadığı halde, tütün dumanına pasif olarak maruz kalan erişkinlerde de akciğer kanseri riskinin arttığı görülmektedir. Bu kanser yapıcı bileşikler, bilinenin aksine puroda ve nargilede sigaradan daha fazla oranda yer almaktadır.

Aktif ve/veya pasif tütün mamülleri maruziyeti, kronik bronşit ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gelişimine doğrudan sebep olur. KOAH gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavisinin ilk basamağını tütün ürünlerinin mutlaka bırakılması oluşturmaktadır.

Aktif ve/veya pasif tütün maruziyeti ayrıca astım gelişimine yol açmakta, astımlı hastalarda atak sıklığını arttırmakta, hastalığın tedavi edilmesini güçleştirmektedir. Tütün ürünü kullanan bireylerde akciğer infeksiyonları daha sık görülmekte, verem hastalığı riski ise en az 2 kat artmaktadır. Bunların yanı sıra aktif ve/veya pasif tütün maruziyeti mesleksel akciğer hastalıkları ve bazı interstisyel akciğer hastalıklarında da artışa yol açmaktadır.

Tütün ürünleri çocuklarımızı zehirliyor!

Pasif tütün dumanına maruz kalan çocuklarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, astım, bronşit ve zatürre gibi hastalıklar daha sık görülmektedir.

Ülkemizde tütün ürünü kullanımı artmaktadır!

Ülkemizde geçtiğimiz yıl sigara tüketimi, kişi başına 1400 adet, toplamda ise 118.5 milyar adet düzeyini bulmuştur.  Türkiye’de erkek çocuklarında tütün kullanım oranı %20, kız çocuklarında %13 düzeyindedir ve son yıllarda genç nüfusumuzda içme oranları endişe verici şekilde artmaktadır.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de sağlığa zararlıdır!

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de aslında birer tütün ürünüdür. Özellikle, ürünü pazarlayan  endüstrinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde e-sigara kullanımındaki artış endişe vericidir. Tütün kullanımı ile akciğer hastalıkları arasındaki ilişki bilimsel verilerle net olarak ortaya konmuşken, zarar azalttığı iddia edilen elektronik sigara ısıtılmış tütün ürünleri gibi yeni tütün mamullerinin de geleneksel tütün ürünlerine benzer sağlık risklerini taşıdığı her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu ürünler, patlama ve ateş alma sonucu gelişen baş-boyun yaralanmaları, ağız içi travmalar, doku nakli gerektirebilecek düzeyde yanıklar gibi önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Ülkemizde satışı yasak olan bu ürünler, yasa dışı yollarla getirilip, internetten pazarlanmaktadır.

Tütün ürünleri sizi nefessiz bırakmadan siz onu bırakın!

Aktif ve/veya pasif tütün kullanımı, akciğer sağlığı için en önemli tehdittir! Ülkemiz tarafından 2004 yılında imzalanan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi sadece tütünle değil nikotin bağımlılığıyla da mücadele etmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda, toplum sağlığını tehdit eden sigara ve diğer tütün mamulleri kategorisine girmeyen yeni tütün mamüllerinin (ısıtılmış tütün, elektronik sigara, yanmadan tüttürülen ürün, vb.) üretimine, ithalatına ve satışına geçit vermeyen, gençlerimizi bu tehditlerden bütünüyle koruyacak yasal düzenlemelerin ve siyasi kararlılığın artarak sürdürüleceğine inancımız tamdır.

Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek, dumansız ve tütünsüz bir Türkiye için el ele!

Türk Toraks Derneği

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır