11 Aralık 2018

HELSİNKİ BİLDİRGESİ

Helsinki Bildirgesi insanlar üzerinde gerçekleştirilen tıbbi araştırmaların bilimsel ilke sınırlarını yani etik ilkelerini belirleyen bir bildiridir. Daha basit bir diller anlatacak olursak herhangi bir birey üzerinde tıp alanında yürütülecek olan bilimsel araştırmaların hangi etik ilkeleri izlemesi gerektiğini belirler. İlk defa Dünya Tıp Birliği tarafından 1964 yılında Finlandiya'nın Helsinki şehrinde yapılmış bir toplantıda kabul görmüş ve en son değişiklikler 2013 Ekim ayında Brezilya’da gerçekleştirilen Dünya Tıp Birliği Genel Kurulunda yapılmıştır. Bildirge toplam 37 maddeden oluşmaktadır. Bildirgenin tamamın Türkçe ve İngilizcesine kaynak 1 ve 2. de verilen web sayfalarından ulaşılması mümkündür. Türkiye'de insanlar üzerinde yürütülmesi planlanan bir klinik araştırmanın yapılabilmesi için araştırmacıların tamamının Helsinki bildirgesinin her ilkesine uyacağını beyan etmesi zorunludur. Buradaki amaç tıbbi araştırmada yer alan sağlıklı katılımcı ya da hastaların sağlığının, esenliğinin ve haklarının gözetilmesi ve güvence altına alınmasıdır. Bildirge esas olarak araştırmacılara yönelik hazırlanmıştır. Bu bildirge ile, • İnsanların kullanıldığı tıbbi araştırmaların sadece etik ve bilimsel açıdan yeterli eğitime sahip kişiler tarafından yapılması, • Savunmasız durumda bulunan tüm grup ve bireylere özel koruma sağlanması, • Araştırmalarda kullanılan kişilerin özel yaşamını ve kişisel bilgilerinin gizliğini korumak için önemler alınması, • Çalışmaya dahil edilen kişilerin, araştırmayı kavradığından emin olunması ve yazılı olarak kişilerin onayının alınması, • Araştırmada kullanılacak bireylerin hekime bağımlılık ilişkisinin olmaması, • Katılımcı adayının sadece gönüllü olarak çalışmaya dahil edilmesi, • Katılımcının istediği zaman çalışmadan çekilebilmesi, • Araştırmada yer almaları nedeni ile zarar gören katılımcılara uygun tazminat ve tedavi sağlanması güvence altına alınmıştır. Sonuç olarak, Helsinki bildirgesi tıp alanında yapılan araştırmaların deneği konumundaki bireylerin haklarını korur ve araştırmaya katılmaları sonucunda zarar görmelerini engeller. Kaynaklar 1. https://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/helsinki.pdf 2.https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır