4 Ağustos 2018

GEBELERİN UYKUSU FARKLI MI?

Uyku ve uyku bozuklukları birçok açıdan kadın ve erkekler arasında farklılıklar göstermektedir. Normal uyku düzenine baktığımızda, kadınlarda erkeklere göre uyku etkinliği daha fazla, uyku süresi daha uzun ve uykuya dalış süresi daha kısadır, kısacası kadınlar uyku açısından erkeklerden daha şanslıdır ancak kadında yaşamı boyunca gerek iç (hormonal dalgalanmalar, vazomotor semptomlar) gerekse dış (evlilik sorunları, çocuk bakımı) faktörler sebebiyle uykunun kalite ve süresi olumsuz yönde etkilenmektedir. Gebelik uykuyu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Gebelikteki hormonal ve fiziksel değişimler uyku süresini ve yapısını tamamen değiştirebilir. Gebeliğin ilk üç ayında total uyku süresi ve kısa şekerlemelerin daha fazla olduğu, gebeliğin son dönemlerinde ise, evre 2 (yüzeyel) uykunun, uyanmaların arttığı ve evre 3 (derin) uykunun önemli ölçüde azaldığı bulunmuştur. Doğum sonrası dönem, bebeğin doğumu ile başlayan bir süreç olup bir yıla dek uzayabilir ve uyku düzeninde bozukluklar sıklıkla eşlik eder. Bu dönemde, bebeğin uyku ve beslenme düzenine annenin uyum sağlaması uyku bölünmeleri, yetersiz uyku süresi ve beraberinde doğum sonrası kederlenme (%75-80), depresyon ve psikozu getirebilmektedir. Uyku yapısındaki bu değişiklikler yanında, gebelikte, horlama, uyku apnesi, bacak krampları, huzursuz bacak sendromu ve periyodik bacak hareketlerinde artış olduğu bildirilmektedir. Gebelikte, bu kadar farklı uyku sorunları olmasına rağmen gebe kadınlar, uyku kliniklerine nadiren başvurmaktadırlar. Gebeyseniz ve uyku ile ilgili bir yakınmanız varsa doktorunuzu bu konuda bilgilendirmeniz sizin ve bebeğinizin sağlığı için önemlidir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır