16 Haziran 2018

Yaşadığınız bina sizi hasta ediyor olabilir mi?

 

Dünya Sağlık Örgütü 2012 yılında yaklaşık 7 milyon insanın hava kirliliğinden hayatını kaybettiğini belirtmiştir.  Hava kirliliğine sadece dış ortamda değil, çalıştığımız ya da yaşadığımız kapalı ortamlarda da maruz kalabiliyoruz. Günlük yaşamda modern ofisler, plazalar çalışma ortamı olarak son derece özendirici ve keyifli görünmektedir. Peki hiç bu binaların, hastalık nedeni olabileceğini düşündünüz mü?

Özellikle 1970’lerden sonra enerji sarfiyatını azaltmak amacıyla yapılmış doğal ürünlerden uzak materyellerle imal edilmiş, az havalandırılan binalar yüzünden bu maruziyet giderek artmıştır. Ofis veya plaza hastalığı da denilen hasta bina sendromu ilk defa tüm dünyada çok katlı, tam izolasyonlu modern binaların 1970’lerin sonunda çığ gibi artmasıyla tıp lüteratürüne girmiş bir hastalıktır. Bu dönemde Dünya Sağlık Örgütü yeni yapılan binaların % 10-30’nun insan sağlığına zararlı olacak şekilde iç hava kirliliği sorunlarının olduğunu saptamış ve ilk defa hasta bina sendromu” ismi kullanılmıştır.

Daha sonra yapılan araştırmalarda, sendromun başlıca nedenleri olarak yapılan binalardaki havalandırma sistemlerindeki yetersizlik, binaların yapı malzemelerinden sızan kirleticiler, iç ortamlarda kullanılan malzemelerdeki kimyasalların sorumlu olduğu saptanmıştır. Ayrıca kadın çalışanların erkeklere göre bu binalardan daha fazla etkilendikleri de gösterilmiştir.

Çalışanlarda yapılan değişik çalışmalarda saptanan şikayet ve bulgular; nedeni izah edilemeyen öksürük, nefeste tıkanma, astım benzeri tablo ya da astımı olanlarda sık ataklar, baş ağrısı, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, gözlerde burun ve boğazda kuruma, baş dönmesi, mide bulantısı, ciltte kuruma, kaşıntılar,  kaslarda, eklemlerde ve tüm vücutta ağrılar, uyuşmalar, karıncalanmalar, kokulara duyarlılık, kişilik değişiklikleri, sinirlilik, ağlama krizleri, paranoya ya da depresyon benzeri psişik tablolar, sık bronşit, antibiyotiklere cevap vermeyen sık zatürre gibi çok farklı klinik tablolar olduğu gösterilmiştir.

Hastalığın önlenmesi için çalışma ortamında kağıt tozları, sigara dumanı, fazla bilgisayar-fotokopi makinası bulundurulmaması, ortam sıcaklığının 23’C’nin altında tutulması, kişi başı taze hava ventilasyonunun dakikada 20 litrenin üstünde olmasının sağlanması, binanın temizliğine dikkat edilmesi, su temin sisteminin sağlam olması gibi önlemler alınabilir.

“Hasta bina sendromu” insanlarda içindeki bulundukları ortamlar yüzünden oluşan mukozal, cilt ve baş ağrısı, burun tıkanıklığı, halsizlik, uykuya meyil gibi genel semptomlar ile seyreden fazlasıyla iş gücü kaybına yol açan bir hastalıktır. Kişi binadan uzaklaşınca şikayetler geriler.  Çalışanların çalışma ortamları yüzünden hasta olmamalarını sağlamak amacıyla çalışma ortamının mümkün olduğunca en doğal ve uluslararası standartlara uygun ideal ortamlar haline getirilmesi gereklidir. Bunun için de havalanması, temizliği, aydınlatılması doğal ve insan yaşamına ve yapılan işe uygun hale getirilmelidir.  Unutulmamalıdır ki bina alt yapısına harcanacak para, sağlığın bozulması ile oluşacak işgücü kaybı ve sağlık masraflarının yanında çok küçük olacaktır.


TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır