4 Haziran 2018

KOAH TEDAVİSİ

 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH) ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH’lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır. Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, ortam havasının temiz tutulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması; hem hastalık gelişimi, hem de hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli adımlardır. Yeterli bir fiziksel aktivite için ağır egzersizlere gerek yoktur, haftanın çoğu günleri yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite yeterlidir. Herkesin yapabileceği bir aktivite olan yürüyüş, düzenli fiziksel aktivitenin sağladığı hemen tüm yararları sağlayabilmektedir.

KOAH’lı hastalarda kullanılan ilaçlar ise, ya hava yolları ya da hava keseciklerinde (alveoller) etki gösterirler. Genel olarak iki tip ilaç kullanılmaktadır: Nefes açıcı olanlar (bronkodilatatörler) ya da havayollarında hastalığa neden olan yangıyı baskı altına alan ilaçlar (iltihap gidericiler).

Nefes açıcılar (Bronkodilatatörler): Bu gruptaki ilaçlar, beta 2 agonistler, antikolinerjikler ve teofilindir. Farklı mekanizmalarla etki gösteren bu ilaçlar, havayolları etrafındaki kas tabakasını gevşeterek havayollarının genişlemesine neden olurlar. Böylece nefes darlığı, hırıltı ve öksürük azalır.

İltihap gidericiler: KOAH’ta havayollarında ve hava keseciklerinde akciğer dokusunu bozan, iltihabi olmayan bir yangı ortaya çıkar. Bu durum, zamanla havayollarının yapısını bozar ve daralmasına neden olur. Bu gruptaki ilaçlar inhaler (nefes yolu) veya oral (ağız yolu) kortikosteroidler ve antibiyotiklerdir. Steroidler (kortizon), iltihabi olmayan yangıyı kontrol altına alan ilaçlardır. Nefes yoluyla veya ağızdan alınan şekilleri vardır. Bu ilaçlar her hastada ve her zaman kullanılmamaktadır. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdırlar. Antibiyotikler ise bakteriyel enfeksiyonlara karşı kullanılmaktadır. Balgamın miktarı artıp, rengi yeşil iltihaplı bir hal aldığında önerilir. Antibiyotik mutlaka doktorun önerdiği doz ve saatte alınmalıdır, önerilen süreye uyulmalıdır.

İlaçların solunum yoluyla, yani inhalasyonla alınması, yan etkilerinin yok denecek kadar azaltılması ve doğrudan akciğerlere etki etmesi açısından özellikle tercih edilmektedir. Solunum yoluyla verilen ilaçların etkili olması için doğru şekilde kullanılması gerekir. İlaçlar ancak doğru bir şekilde kullanıldığında, akciğere doğru miktarda ilaç ulaşır.

İnhalasyonla kullanılan ilaçların aerosol ve kuru toz inhaler (aerolizer, breezhaler, diskus, easyhaler, handihaler, sanohaler, turbuhaler, twisthaler vb) gibi çeşitli formları mevcuttur.

Solunum sıkıntısının fazla olduğu durumlarda ilaçları hava yollarına daha iyi iletebilmek amacıyla nebülizatör kullanılabilir. Nebülizatör sadece ataklar sırasında tercih edilmeli, sürekli inhaler tedavi yerine kullanılmamalıdır.

İlaçlar, doktorun önerdiği şekilde kullanılmalı, önerilenden fazla kullanılmamalıdır.

İnhaler cihazların doğru kullanımını bir doktorun veya hemşirenin göstermesi önemlidir. İlaçların doğru kullanılıp kullanılmadığının her doktor görüşmesinde tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir.

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır