2 Haziran 2018

TÜTÜN İLE İLGİLİ GERÇEKLER!

 

Tütün salgını tüm dünyada her geçen gün daha fazla can alıyor!

Tütün salgını her yıl dünyada 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin 6 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımı, yaklaşık 1 milyonu ise tütün ürünü kullanmayan bireylerin sigara ve tütün dumanına maruz kalması sonucu ortaya çıkmaktadır. Dünyamızda tütün ürünü kullanımı bugün olduğu gibi devam ederse, yaşadığımız yüzyıl boyunca toplam 1 milyar insanın tütün ürünleri nedeniyle yaşamını yitirmesi beklenmektedir.

 

Tütün ürünleri kalp damar sağlığını doğrudan tehdit ediyor!

 

Günümüzde tüm dünyada insanların başlıca ölüm nedeni kalp ve damar hastalıklarıdır. Tütün ürünlerinin kullanımı, koroner arter hastalığı, inme ve diğer damar hastalıkları için başlıca risk faktörleri arasında yer almaktadır. Tütün ürünlerinin kullanımı ve pasif maruziyeti, kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerin % 12’sinden sorumludur. Tütün ürünlerinin kullanımı, yüksek tansiyondan sonra kalp-damar hastalıklarına yol açan ikinci nedendir.

 

Elektronik sigara bir tütün ürünüdür! Elektronik sigara sigarayı bıraktırmaz! Elektronik sigara sağlığa zararlıdır!

Elektronik sigara, tütün endüstrisinin ürünüdür. Özellikle, ürünü pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesini oluşturan gençlerde elektronik sigara kullanımındaki artış çok süratlidir. Elektronik sigara, sigarayı taklit eden, nikotin bağımlılığının idamesini sağlayan bir cihazdır. Elektronik sigarada bağımlılık yapan nikotin maddesinin yanı sıra kimyasal maddeler, uçucu organik bileşenler ve ince partiküller bulunmaktadır.  Her geçen gün saygın bilim dergileri ve toplantılarında elektronik sigaranın sağlık risklerini gösteren önemli bulgular yayınlanmaktadır.

 

Gençler tehdit altında!

Tüm dünyada gençler arasında tütün ürünü kullanımı belirgin artış göstermektedir.  Türkiye’de erkek çocuklarda tütün kullanım oranı % 20, kız çocuklarda % 13 düzeyindedir ve son yıllarda genç nüfusumuzda içim oranları endişe verici şekilde artmaktadır. Erken yaşlarda tütün kullanımına başlanması, daha uzun süre maruziyet nedeniyle, gerek kalp damar hastalıkları gerekse diğer sağlık risklerinde belirgin artışa yol açmaktadırGençlerimizin bu salgından korunması için etkili koruyucu sağlık politikaları geliştirmek gereklidir.

Nargile ve sarmalık kıyılmış tütün sağlığa en az sigara kadar zarar veriyor!

Nargile ve sarmalık kıyılmış tütün en az sigara kadar sağlığa zararlıdır ve içerdikleri nikotin nedeniyle bağımlılık yaparlar. Ülkemizde hızla artan tütün kullanımının, gençler arasında giderek artan sigara, nargile ve elektronik sigara salgınının azalması için, ticari nargile sunumunun yasaklanması, tütün endüstrisine teşviklerin kaldırılması ve bu alanlarda ulusal düzeyde etkili düzenlemeler ve önlemler alınması gerekmektedir.

Sigara paketi taşınabilir bir reklam panosudur

Düz paket uygulaması, yasalar uyarınca sigara paketleri üzerinde, sağlık uyarılarına ek olarak markanın adı ve ürün bilgisinin standart yazı tip ve boyutuyla yazılması ve markaya ait logo, renk, resim ve promosyon bilgilerinin kullanılmasının yasaklanmasıdır.

Düz Paket Uygulaması ile tütün ürünlerinin çekiciliği ve sigara paketinin üzerindeki logo, renk ve resimlerin bağımlı üzerindeki etkileri azalmaktadır. Ayrıca, bu sayede tütün ürünü paketlerinin, ürünü daha az zararlıymış gibi gösteren (light, düşük katranlı vb.) ibareler engellenir. Yasalaşacağına dair daha önce bakan düzeyinde söz verilen düz paket uygulamasının süratle hayata geçirilmesi giderek daha fazla sayıda insanının hastalanıp ölmesini engelleyecektir.            

Sağlıklı yaşamak en temel insan hakkıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58. Maddesi, devletimizi gençleri bağımlılıklardan korumakla yükümlü kılar. Ülkemiz tarafından 2004 yılında imzalanan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, devletin sadece tütünle değil, nikotin bağımlılığı ile bütünüyle mücadele etmesini talep eder. Bu bağlamda tütün piyasası ve ürünlerine ilişkin yasal düzenlemeler yapılırken, toplum sağlığını tehdit eden sigara ve diğer tütün mamülleri kategorisine girmeyen yeni tütün mamüllerinin  (ısıtılarak kullanılan nikotin ürünleri, elektronik sigara, vb.) üretimine, ithalatına ve satışına geçit vermeyen siyasi kararlılığın sürdürüleceğine inancımız tamdır.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada tüm ülkelere tütünle mücadele için MPOWER ilkelerini rehber olarak önermektedir. MPOWER temel olarak tütün ürünlerinin halka arzının azaltılmasını ve halkın tütün ürünlerine talebinin azalmasını sağlamaya yönelik önerileri içermektedir. Türk Toraks Derneği, 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle tüm yurtta tütün ürünü satmayan küçük iletmelere “teşekkür belgesi” vererek, tütün ürünü satmayan işyerlerinin yaygınlaşmasını ve örnek teşkil etmesini temenni etmektedir.

Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için dumansız ve tütünsüz bir Türkiye dileğiyle... 

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır