25 Ocak 2018

Hep sorulan bir soru: "AKCİĞER KANSERİ" TİPLERİ VE EVRELERİ NE DEMEKTİR?

 Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak (karaciğer, kemik, beyin gibi) hasara yol açabilirler. Kanserin bu yayılımı "metastaz" olarak adlandırılır. Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre “küçük hücreli akciğer kanseri” ve “küçük hücrelidışı (küçük hücreli olmayan) akciğer kanseri” olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Akciğer kanserlerinin yaklaşık %80’ni küçük hücreli dışı gruptadır.

Tanı konduktan sonra hekiminiz öncelikle hastalığın yaygınlığını ve ya bir başka deyişle hangi aşamada (evrede) olduğunu saptayacaktır. Evreleme, doktorun tedaviyi planlaması ve hastalığın seyrini belirlemesi açısından önem taşır. Evreleme için; kanserin akciğerde ne kadar büyüdüğü, yakındaki lenf bezlerine veya akciğerin diğer alanlarına yayılımı ya da diğer organlara sıçramasının saptanması gereklidir.

Akciğer kanserinin 4 evresi vardır:

Evre 1: Hastalık sadece akciğerin küçük bir bölümündedir.

Evre 2: Hastalık en yakın lenf bezlerine veya sadece göğüs duvarına atlamıştır.

Evre 3: Her iki akciğer arasında, kalbin de yer aldığı boşluğa (mediasten) veya buradaki lenf bezlerine yayılmıştır.

Evre 4: Beyin, karaciğer, kemik, böbrek üstü bezi gibi uzak organlara yayılmıştır.

Doğru evreyi saptamak için doktorunuz akciğer röntgeni, göğüs ve karın bilgisayarlı tomografisi ve/veya magnetik rezonans görüntülemesi (MR), kemik taraması, beyin bilgisayarlı tomografisi veya pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi tetkiklerden gerekenleri isteyebilir.

Hastalığın operasyon için uygun evrede olup olmadığını anlamak için mediastinal lenf bezlerinden mediastinoskopi ya da VATS gibi cerrahi işlemlerle örnek alınması gerekli olabilir. Mediastinoskopi “iman tahtası” adlı kemiğin hemen üstünden yapılan küçük bir kesiden yerleştirilen optik bir cihaz ile ana nefes borusunun her iki yanında ve alt ucundaki lenf bezlerinden görerek örnek alınması işlemidir.

Temel tedavi seçenekleri; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır