10 Ocak 2018

Nedir akciğer kist hastalığı? KİST HİDATİK !

 Hidatik kist hastalığı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan, çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik önlemlerinin yetersiz kaldığı tüm toplumlarda ve ülkemizde görülen önemli bir hastalıktır. Ülkemizde her bölgede görülmesine rağmen en sık Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgeleri’nde gözlenir.

Kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılması kist hidatik hastalığı açısından risk oluşturur. Kist hidatik hastalığı insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölüme sebep olabilen halk arasında kist hastalığı olarak bilinen bir hastalıktır.

İnsana bulaşma sıklıkla  hastalığı taşıyan (infekte) köpeklerden olmaktadır. İnfekte köpeklerin anüslerinde, kıllarında ve yattığı yerlerde çok sayıda yumurta bulunur. Paraziti taşıyan sıklıkla köpek olmak üzere kedi, çakal, tilki, kurt gibi et yiyen hayvanların dışkısı ile parazitin yumurtaları etrafa saçılır. Hasta koyunların, keçilerin ve sığırların kistli sakatatlarını yiyerek paraziti alan köpeklerin dışkıları ile parazit yumurtaları çevreye hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgar ve yağmurla saçılarak ve dağılarak insan yiyecek ve içeceklerinin üzerine konabilir. Böylece meyve ve sebze gibi yiyecekler kirlenir ve insanlar bu yumurtaları kirlenmiş çiğ tüketilen ve iyi yıkanmamış kirlenmiş meyve ve sebzelerden ve kirli içme sularından alırlar. Paraziti taşıyan köpeklerin sevildikten sonra ellerin iyice yıkanmaması gibi nedenlerle hastalık insanlara bulaşır.

Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler. İnsandan başka koyun, keçi, sığır ve manda gibi otla beslenen hayvanlar yumurtaları alarak hastalanırlar.

Sindirim yoluyla alınan yumurta ince barsakta barsak duvarına oradan kan dolaşımıyla karaciğere ulaşır ve en sık yerleşim yeri burasıdır. Karaciğerde tutunmayan yumurtalar akciğerlere veya sistemik dolaşıma katılarak kemik dahil tüm organ ve dokulara yerleşebilir. Yerleştiği organda kist oluştururlar. Çocuklarda en sık yerleşim yeri akciğerdir.

Kistleri içeren hayvan etleri ve sakatatlar, köpekler tarafından yenince parazit  barsaklarda olgunlaşır. Parazitlerin belirli aralıklarla yumurtlayarak ana konakçı köpekler tarafından atılmasıyla enfeksiyon zinciri bir kısır döngüye dönüşür.

Kişinin mesleği, hobileri, yaşam koşulları, eğitim ve sosyoekonomik düzeyi hastalığa yakalanma riskini etkilemektedir. En büyük risk grubunu parazit mücadelesi yapılmamış enfekte köpeklerle teması olan koyun, keçi, inek gibi hayvancılıkla uğraşan kişiler oluşturmaktadır. Özellikle kurban bayramlarında yapılan kesimler sonrası kistli sakatatları gömmek yerine köpeklere yedirmek ya da rastgele ortada bırakarak sokak köpeklerinin bu sakatatlarla beslenmelerine yol açmak hastalığa yol açar.

Buna karşılık düzenli aralıklarla bu parazit için tedavi verilen evcil köpeklerin barsaklarında bu parazit yerleşemeyeceği için bulaştırıcılıkları yoktur.

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır