8 Ocak 2018

Hava kirliliği nedeniyle, her yıl 7 milyon kişi ölüyor !

Hava kirliliği nedeniyle, her yıl 7 milyon kişi ölüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğini ‘görünmez katil’ olarak tanımlamaktadır. Yapılan araştırmalar, akciğer kanserine bağlı ölümlerin %36’sının, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarına bağlı ölümlerin %35’inin, inmeye bağlı ölümlerin %34’ünün ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %24’ünün sorumlusunun hava kirliliği olduğuna işaret etmektedir.

Türkiye’de ve dünyada en çok öldüren ve sağlığa en çok olumsuz etki yaratan kalp-damar hastalıkları, inme ve solunum sistemi hastalıkları hava kirliliği ile doğrudan ilişkilidir.

Hava kirliliği, Türkiye açısından çok daha önemli bir toplum sağlığı sorunudur. ‘Trafik canavarı’ nedeniyle her gün 10 kişi ölürken, ülkemizde hava kirliliği her gün 75 yurttaşın ölümüne yol açmaktadır. ‘Görünmeyen canavar’ sorunu Türkiye’de göz ardı edilmektedir. Türkiye’nin ulusal mevzuat sınır değeri dikkate alınsa dahi yeterli ölçüm yapılan 80 ilin 53’ünün yani yüzde 66'sının havası kirlidir. Öte yandan aslında yoksulluğun ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansıması olarak evlerde ısınma amacıyla kullanılan tezek benzeri yakıtların yol açtığı ev içi hava kirliliği dünyada her yıl yaklaşık 4.5 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Türkiye’de evlerin yüzde 57’sinde soba kullanıldığı dikkate alındığında, kadın ve çocukları özel olarak daha fazla etkileyen ev içi hava kirliliğinin ulusal boyutunun büyüklüğü kolaylıkla öngörülebilir.

Hava kirliliğinden en çok etkilenenler, çocuklar, gebe kadınlar, 65 yaş üstü yetişkinler, altta yatan kalp ve solunum sistemi hastalıkları olanlar, ağır egzersiz yapanlardır. 

Türkiye yakın gelecekte onlarca sayıda kömürlü termik santrali daha faaliyete sokmayı planlamaktadır.  Türk Toraks Derneği (TTD) olarak sağlık üzerinde ölümcül yıkıma neden olacak bu adımın gerçekleşmemesi için toplumsal sorumluluk üstleniyor ve bu nedenle “sürdürülebilir kalkınma” yerine “sürdürülebilir gelecek ve yaşam”dan yana safımızı seçiyoruz.

TTD tarafından  Türkiye’nin tüm illerinin hava kirliliğinin takip edildiği “Nefesiniz Cebinizde” aplikasyonu hazırlanmıştır. Bu aplikasyonla  ile andorid ve ios cep telefonlarınızla yaşadığınız yerdeki havanın durumunu öğrenebilirsiniz.

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır