27 Eylül 2017

Acaba verem mikrobu ile daha önce karşılaşmış olabilir misiniz? Peki bu nasıl anlaşılır? "TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ"

Verem, mycobacterium tuberculosis isimli bir mikrobun neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Verem mikrobu, solunum yoluyla bulaştığı kişilerin büyük bir kısmında hastalık oluşturmadan, uyur durumda akciğerde yıllarca kalabilir ve kişinin vücut direncinin azaldığı bazı durumlarda hastalık oluşturabilir. Mikrop bulaşanların az bir kısmında ise kısa süre içinde verem hastalığı ortaya çıkar.

Kişinin verem mikrobuyla karşılaşıp karşılaşmadığını yani vücudunda verem mikrobunun bulunup bulunmadığını anlayabilmek için "Tüberkülin Deri Testi"nden faydalanılır. Kimi zaman bu yönteme, test için kullanılan solüsyonun isminden dolayı "PPD Testi" ya da uygulama tekniğinden dolayı "Mantoux testi" de denilmektedir.

Test, sol ön kolda deri içine yapılır. Eğer kişi daha önce tüberküloz mikrobuyla karşılaşmışsa 2-3 gün içinde test yerinde bir kızarıklık ve sertlik şeklinde kabarıklık oluşur. Tüberkülin deri testi uygulandıktan genellikle 3 gün sonra oluşan sertlik, şeffaf bir cetvelle milimetrik olarak ölçülür ve kaydedilir. Ülkemizde, Tüberkülin Deri Testi değerlendirme kriterleri Sağlık Bakanlığı tarafından rehberlerde yayınlanmıştır.

Tüberkülin Deri Testinin pozitif olarak değerlendirilmesi kişinin daha önce tüberküloz mikrobuyla karşılaştığını gösterir ama verem hastası olduğunu göstermez. Verem hastası olmayan bir kişinin çevresine karşı hiçbir tehdidi bulunmamaktadır, bulaştırıcılığı yoktur. Vücutta uyur durumda olan verem mikropları tüberkülin deri testini pozitif yaparlar, ama bu kişilerden çok az bir kısmı gelecek yıllarda verem hastası olabilecektir. Küçük yaşta olan çocuklar ile bağışıklığın azaldığı erişkinlerde test sonucu pozitif çıktığında koruyucu önlemler alınır, çünkü bunların hastalanma ihtimalleri daha fazladır.

Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan “İnterferon gama salınım testleri” de tüberkülin deri testi gibi kişinin verem mikrobuyla daha önce karşılaşıp karşılaşmadığını göstermektedir, bu testler de kesin hastalığı göstermez.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır