23 Şubat 2019

Sık bir soru: Bende astım mı KOAH mı var? Yoksa ikisi birlikte olabilir mi?

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), müzmin, yani kronik hava yolu iltihabı ve hava yolu darlığı ile karakterize olan ve toplumda sık görülen akciğer hastalıklarıdır. Son yıllarda KOAH ve astımlı olgular arasında her iki hastalık için de benzer özellikler içeren hastalar, “Astım-KOAH Overlap (Birlikteliği)” (AKO) olarak tanımlanmıştır.  AKO, hem astım hem KOAH’ın bazı özelliklerini taşıyan bir durumdur. Kırk yaş üzeri, sigara içmiş ve çocukluğunda astım öyküsü veya doktor tanılı astımı olan ve persistan (kalıcı) hava akımı kısıtlaması ile birlikte reverzibl (değişken) hava yolu darlığı bulunan kişilerde AKO düşünülmelidir. Farklı hasta serilerinde % 11-55 görülme oranları bildirilmekte, yaşla birlikte AKO artmakta ve her yaş diliminde kadınlarda daha sık görülmektedir. AKO’lu hastaların; KOAH’a göre genç, ama astıma göre daha ileri yaşta hastalar olduğu ve şikayetlerinin daha yoğun olduğu gösterilmiştir. Sık ve ağır atak geçirme, bu nedenle hastaneye yatış veya acile başvuru AKO’da sıktır ve bu durum hem hastaların yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemekte, hem de sağlık harcamalarını ciddi şekilde arttırmaktadır. AKO’da hastalığın doğal seyri ve uzun dönem sonuçları ise çok iyi bilinmemektedir. Günlük pratikte AKO, hastalığın başlangıç yaşı, sigara öyküsü, sosyal ve mesleki risk faktörleri, solunum fonksiyon testleri ve akciğer grafileri ile ayırt edilmeye çalışılsa da, çoğu zaman bu hastalarda hem tanıda hem de tedavide ciddi güçlükler yaşanmaktadır. Rehberlerde AKO’nun ilaç tedavisi; astım ve KOAH için var olan en uygun tedavi seçeneklerinin kombinasyonundan oluşmaktadır.

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır