13 Temmuz 2017

Ölümcül tehdit: Akciğer kanseri

Akciğer Kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından da önemli bir sağlık sorunudur. Hastalığa tanı konulduğunda % 75’i ileri evrededir. Hastaların ancak % 10-15 kadarı erken evre yani ameliyata uygun hastalardır.

Ülkemizde 2013 yılında teşhis konulmuş 34.000 civarında yeni akciğer kanseri varken toplam vaka sayısı 59.000 civarındadır. Yılda akciğer kanseri nedeniyle ölen hasta sayımız da 21.000 civarındadır. 2009 yılındaki rakamlara baktığımızda 25.000 yeni vaka, 50.000 toplam vaka ve 14.500 civarında akciğer kanserine bağlı ölüm ölüm olduğu görülür. Yani 5 yılda akciğer kanseri tanısı alan hasta sayısında % 40 civarında bir artış söz konusudur. Ölümler ise, % 50’ye yakın artış göstermiştir.

Erkeklerde 100 binde 70 olan kaba görülme oranı kadınlarda 100 binde 10 civarındadır. Yani akciğer kanseri erkekleri daha fazla etkilemektedir. Ancak kadın ve erkekler arasındaki bu farkın en büyük sebebi ülkemizde erkeklerin kadınlardan yaklaşık 3 kat daha fazla sigara alışkanlığının olmasıdır. Son yıllarda sigara içen kadınların artması nedeniyle oranlar değişmeye başlamıştır.

Akciğer kanserli hastalarımızın % 53’üne kemoterapi uygulanırken, % 30’una da radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanmıştır. Ülkemizde akciğer kanserli hastalar için yapılan harcama, 2013 yılında 550 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Sonuç olarak, önlenebilir hastalıklardan biri, belki de en önemlisi olan akciğer kanserinin %95 oranda sebebi tütün ve tütün mamulleri kullanımıdır. Hem hastalarımızın çok sıkıntılı bir süreç yaşadığı, hem de çok pahalı tedavilere rağmen, hala ölümcül bu hastalıktan korunmak amacıyla sigaraya hiç başlamamak, içenlerin bırakması ve düzenli kontrollerini yaptırması çok önemlidir.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır