10 Temmuz 2017

Psikiyatrik tedavi alıyorum, sigara bırakma tedavisi kullanabilir miyim?

 Sigara içilmediği zaman ortaya çıkan huzursuzluk, sinirlilik, baş ağrısı, ani sigara içme isteği duygularına nikotin yoksunluk belirtileri denir. Bir süre sonra artık kişiler sigarayı zevk almaktan çok nikotin yoksunluk belirtilerini yaşamamak için tüketmeye başlarlar. Bu nedenle nikotin bağımlılığının hekim tarafından değerlendirilip tedavisinin düzenlenmesi gerekir. 

“Depresyonu olan içicilerin sigarayı bırakması daha zordur”  klişesi nedeniyle; bu kişiler Sigara Bırakma Poliklinikleri’ne başvurmazlar veya yönlendirilmezler. Daha önceleri psikiyatrik tedavi alan hastalarda,  ilaç tedavileri ile ilgili çalışmalar yeterli olmadığı için sigara bırakma tedavisi olarak sadece bupropion veya nikotin yerine koyma tedavisi (NRT) verilirdi. Vareniklinin ilk zamanlarda; “ilacın psikiyatrik hastalığı olanlarda kullanılması intihar eğilimini arttırabilir” uyarısı ile sunulmuştu. Ancak yapılan çalışmalar intihar eğilimini arttırmadığını gösterdi ve prospektüse bu bilgi eklendi.  Ancak yeterli çalışma olmaması nedeniyle, hem hastaların, hem de hekimlerin psikiyatrik hastalığı olanlarda vareniklin kullanılması konusunda çekinceleri vardı. Bu yüzden FDA (Amerika Gıda ve İlaç Dairesi) psikiyatrik hastalarda sigara bırakma tedavisinde kullanılan vareniklin, bupropion ve NRT’nin güvenirliği ve etkinliğine bakabilmek için geniş kapsamlı çalışma planlamıştır*. Beş kıta, 16 ülke ve 140 merkezden toplam 8144 hastanın katıldığı çalışma 4yıl sürmüştür. Hastalığı stabil olan psikiyatrik hastalar çalışmaya alınmıştır. Sigara kullanan psikiyatrik hastalığı olan ve psikiyatrik hastalığı olmayan hastalara sigara bırakma tedavileri uygulanmıştır. Hastalar sık ve düzenli takip edilmişlerdir. Çalışmanın sonucunda psikiyatrik hastalığı olan ve psikiyatrik hastalığı olmayan gruplarda benzer yan etkiler görülmüştür. Bu çalışma sigara bırakma tedavileri ile ilgili yapılmış en büyük çalışmadır. Stabil psikyatrik hastalığı olan içicilerde, psikyatrik hastalığı olmayan içicilerde görülen ilaç yan etkilerinden farklı extra bir durum gözlenmemiş, sıklılkları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Ancak bu yazıdan yanlış sonuçlar çıkartmamak gerekmektedir. Tüm diğer içiciler için geçerli olan kural, psikyatrik hastalığı olanlar için de geçerlidir. Sigara bırakma tedavileri, ancak hekim tarafından başlanır ve düzgün takibi yapılırsa başarılıdır.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü ÇG

 

*Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric

disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; April

22.https://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(16)30272-0.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır