14 Haziran 2017

Tütsünün sağlık üzerine etkileri

Pek çok doğu kültüründe ve inancında önemli yer tutan tütsü, günümüzde Doğu Asya’daki tapınaklardan evlerimize kadar girmiştir. Kötü kokuları önlemek için iç ortamlarımızda kullandığımız tütsünün sağlığımız üzerine olan etkileri sanıldığı kadar masum değil. Tütsü, sıklıkla bambu kamışından üretilmekte olup, güzel koku vermesi amacıyla üzeri talaş ve  aromatik yağlar ile kaplanmaktadır. Tütsünün yakılması sırasında yapısındaki talaş ve uçucu yağlardan ortama salınan partiküler madde ve toksik gazların insan vücudunda mutajenik, genotoksik ve sitotoksik etkilere yol açtığı gösterilmiştir. İç ortam hava kalitesinde bozulmaya yol açan bu kimyasalların inflamatuvar süreçleri tetikleyerek akciğer kanseri, çocukluk çağı lösemileri, beyin tümörleri ve kardiyovasküler sistem bozukluklarına yol açtığını gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Tütsü dumanına maruziyetin sağlık üzerine etkilerinin sigaradan daha güçlü olabileceği öne sürülmekle birlikte, bu konudaki kanıtların hayvan deneyleri ve populasyon tabanlı epidemiyolojik araştırmalar ile arttırılması gerekmektedir.  

Türk Toraks Derneği Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır