13 Haziran 2017

Yoğun Bakım Hemşiresinin Görevleri nelerdir?

Yoğun bakım ünitesinde tedavi ve bakımdan asıl sorumlu üye yoğun bakım  hemşiresidir. Hasta ile ilgili görev ve sorumlulukları fazladır.Bunun için de ideal olarak mezuniyet sonrası yoğun bakım hem- şireliği sertifikası olması gerekmektedir.  Hastanın yoğun bakıma kabul edildiği andan itibaren yoğun bakım hemşiresi  hastayı üniteye kabul eder ve hasta-ailesinin üniteye uyumunu sağlar. Hemşirelik girişimlerini uygun şekilde kaydeder ve bakımın devamlılığını sağlar. Hemşirelik bakımında gerekli olan enfeksiyondan koruma, temizlik, sterilizasyon ve izolasyon tekniklerine uyar ve uyulmasını sağlar. Hastanın pansumanlarını, damar yolu, idrar sondası, bakımlarını yapar. Hastanın ağızdan ya da sonda vasıtasıyla mama ile beslenmesini sağlar. Gerekli durumlarda hastayı damardan besler. Aldığı-çıkardığı sıvı takibini, tansiyon, oksijen seviyesi, nabız değerlerini kaydederek takibini yapar.  Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil girişimleri bilir, uygular. Çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlemelerini sağlar. Uzun süre yatan hastalarda bası yarası riskini değerlendirir ve önleyici uygulamalar yapar. Hastanın başka bir bölüme transferinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.Ölen hastaların ölüm sonrası bakımıyla ilgilenir. Hasta ve ailesinin bütünlüğüne, haklarına, ve farklılıklarına saygı göstererek, yargılayıcı  ve ayrımcı olmayacak şekilde bakım sağlar.Yoğun bakım gibi kritik hastaların takip edildiği ünitelerde,  hasta bakım ve tedavisinin temel taşı yoğun bakım hemşireleridir.

Türk Toraks Derneği Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım ÇG

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır