25 Nisan 2017

2 Mayıs 2017 Dünya Astım Günü Etkinlikleri

Değerli Üyelerimiz,

Dünya Astım Günüde, her yıl olduğu gibi ülkemizde de Mayıs’ın ilk salısı olan 2 Mayıs 2017 tarihinde, GARD Türkiye çatısında, Türk Toraks Derneği, Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ve TC Sağlık Bakanlığı işbirliği ile ülkemizin birçok ilinde çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratılması istenmektedir.

Bu amaçla hazırlanmış Poster ve Basın Bildirisi ekleride https://www.toraks.org.tr/subNews.aspx?sub=176&notice=3809 linkinde yer almaktadır.

Tüm bu malzemelerin hazırlanmasında emeği geçen yukarıda sayılan gruplara ve etkinliklerini bildiren GARD İl Kurulları, TTD Şube ve İl temsilcilerine teşekkür ederiz. Etkinliklerin geri bildirimlerini de iletmelerini dileriz.

Saygılarımızla,

TTD 

GARD, TTD, AİD

 2 MAYIS 2017 DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

 

 

İLLER

SORUMLU HEKİMLER

 

 

ETKİNLİKLER

Çanakkale

Uğur Gönlügür

Aile Hekimlerine yönelik eğitim toplantısı yapılacak.

Sivas

Ömer Tamer Doğan

Hasta eğitim toplantı yapılacak.
TV programı yapılacak.
Yerel basın ile röpartaj yapılacak.

Orta Anadolu Şube - Kayseri

 İnsu Yılmaz

Ücretsiz SFT uygulamaları yapılacak. Basın bu etkinliğe çağırılacak.
Dünya Astım Günü ile ilgili olarak yerel televizyon programı yapılacak.

Yalova

Ertan Sarıbaş

Toplum sağlığı merkezlerine  ve kamu ve özel hastanelere afişler ve el broşürleri dağıtılacak; halkın görebileceği yerlere asılacak.
Halk Sağlığı Müdürlüğü web sitesi, yerel gazeteler, facebook sitesinde basın bülteni yayınlanacak.
Toplum sağlığı merkezlerine  ve kamu ve özel hastanelere bilgi notu, konu ile ilgili video ve kamu spotları gönderilecek.
Pazar yerleri ve AVM’lerde stant kurulacak.
Toplum sağlığı merkezleri  ve kamu ve özel hastaneler ile aile sağlığı merkezlerinde Halk Eğitimi ve Hizmetiçi Eğitimler yapılacak.
Afet ve Acil Durumlar İl Müdürlüğü ve SİYAMDER de halk eğitimi  ve solunum fonksiyon testi taraması, karbonmonoksit ölçümü yapılacak.
Tüm sağlık çalışanları ve Türkiye kronik hava yolu hastalıkları il kurul üyeleri ile yürüyüş yapılacak.

Düzce

Ege Güleç Balbay

2 Mayıs 2017 tarihinde şehir merkezinde yürüyüş, stand kurulması ve hastalara stand başında bilgilendirme ve eğitim verilecek.
23 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Allerji Bilim Dalından Dr. Ferda Öner Erkekol’un katılımı ile Astımlı Hasta Eğitim toplatısı (İl halk sağlığı müdürlüğünün desteği ile tüm aile hekimlerine ulaşılacak ve ildeki tüm hastalar haberdar edilecek) yapılacak.
23 Mayıs 2017 tarihinde tarihinde Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi  Allerji Bilim Dalından Dr. Ferda Öner Erkekol’un katılımı ile, Düzce Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında GINA 2017 konularında da hekimlere yönelik toplantı yapılacak.

Burdur

Sabri S. Olcay

2 Mayıs Salı günü saat 15:00 de Burdur Halk Sağlığı Sağlıklı Yaşam Merkezinde hastalarımıza “Astım ve Obezite  ” anlatılacak.

İstanbul Şube

Esen Kıyan

Bilun Gemicioğlu

Ayşe Bilge Öztürk

Refika Ersu

TTD İstanbul Şubesi, AİD, GARD İl Kurulu ve İstanbul Eczacı Odası 
"Dünya ASTIM Günü Hasta Eğitim Toplantısı’’ 02 Mayıs 2017 tarihinde Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi Salonunda saat 14:00- 16:00' da yapılacaktır.Öncesinde 13.30’da basın toplantısı yapılacaktır.

3 Mayıs Tevfik Sağlam Toplantısı Uzman Hekimler için Dünya Astım Günü kapsamında Astım konusunda Hilton Moda’da 17.30-20.00 arasında düzenlenmiştir.

Ankara Şube 

Metin Özkan

Gülfem Çelik

2 Mayıs 2017  tarihinde Marriot Otelde 18.30 da bilimsel astım toplantısı yapılacak. Bu toplantı toraksim web platformundan 19.00-20.00 arasında naklen yayınlanacak. Bu toplantıda TTD, TEMA Vakfına bir orman bağışı yapacak.

Türk Toraks Derneği ve Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü İşbirliği İle Dünya Astım Günü 2017 Kapsamında Aile Hekimlerine Yönelik Toplantı yapılacak.
3 Mayıs 2017 tarihinde TTD ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmnünoloji Derneği ortak olarak bilimsel astım toplantısı yapacak.
5 Mayıs 2017 tarihinde toraksim web platformumuzdan, saat 12.15'de Derneğimizin Astım ve Allerji Çalışma Grubu Başkanı Gülfem Çelik, ''ulusal astım izlem politikalarının geliştirilmesi'' konulu bir canlı webinar gerçekleştirecek. 

Manisa

Arzu Yorgancıoğlu

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları ABD’nda hasta eğitim toplantısı yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Şube 
Diyarbakır

Güngör Ateş

Radyo programı yapılacak. 
Broşür dağıtılacak.

Kastamonu

Pınar Yıldız Gülhan

Eğitim sunumu, solunum testi, yürüyüş yapılacak.

Doğu Karadeniz Şube

Berna Dursun

2 Mayıs 2017 Salı 14.00-16.00 Rize Merkez Tuzcuoğlu Memiş Ağa Parkı'nda hasta bilgilendirme standı (broşürler, SFT ile) açılacak. 
5 Mayıs 2017 Cuma 15.00 Hopa Semazen Kafe'de astım hastaları ile sohbet edilecek.

İzmir

Gülru Polat

İzmir'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesinde Hasta bilgilendirme toplantısı, Ege Üniversite'si Tıp Fakültesi'nde hasta bilgilendirme toplantısı

.

Aydın

Mehmet Polatlı

Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonunda Prof. Dr Mehmet Polatlı tarafından öğrenci öğretmen velilere ve hastalara yönelik bilgilendirme toplantısı

Denizli

Neşe Dursunoğlu

Hasta bilgilendirme toplantısı

Orta Karadeniz Şube
Samsun

Oğuz Uzun

Basın açıklaması yapılacak. Samsun AKSTV de 2 mayıs salı günü 11-12 arasında Prof. Dr. Oğuz Uzun programa katılacak. 
Samsun da bir AVM de SFT standı kurulacak.Hasta bilgilendirme broşürlerinin dağıtılacak.

Niğde

Ayhan Varol

Astım konusunda bilgilendirme, hastane koridorlarındaki tv lerde astım bilgilendirme videolarının döndürülmesi

Hastane içinde broşür, afiş ve tv de astım konulu sunumlar, videolar, yerel tv ve radyoda programları, yerel gazetelerde astım konusunda bilgilendirici yazılar

Astım konusunda aile hekimlerine ve yardımcı sağlık personeline sunu planı

İç Anadolu Şube Konya

Tamer Altınok

16 Mayıs 2017 tarihinde Olgularla Mesleki Astım başlıklı hekim toplantısı yapılacak.

Kırıkkale

Füsun Kalpaklıoğlu

Ayşe Baççıoğlu

Aile hekimleri Astım bilgilendirme toplantısı

Mersin

Sibel Naycı)

2 Mayıs 2017 saat 11:00 Kanal33 TV Dünya Astım Günü kapsamında astım bilgilendirmesine yönelik TV konuşması (Dr.Sibel Naycı)

3 Mayıs 2017 saat 11:30-13:00  Astım hastalarına yönelik "Astım Hasta Okulu" (Novartis Sponsorluğunda) adı altında Astım hasta eğitimi, yer: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminer Salonu (Dr.Sibel Naycı)

 

 

  

 

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır