25 Nisan 2017

Yaşadığınız bina sizi hasta ediyor olabilir mi?

 Dünya Sağlık Örgütü 2012 yılında yaklaşık 7 milyon insanın hava kirliliğinden hayatını kaybettiğini belirtmiştir. Hava kirliliğine sadece dış ortamda değil, çalıştığımız ya da yaşadığımız kapalı ortamlarda da maruz kalabiliyoruz. Özellikle 1970’lerden sonra enerji sarfiyatını azaltmak amacıyla yapılmış doğal ürünlerden uzak materyellerle imal edilmiş, az havalandırılan binalar yüzünden bu maruziyet giderek artmıştır. “Hasta bina sendromu” insanlarda içindeki bulundukları ortamlar yüzünden oluşan mukozal, cilt ve baş ağrısı, burun tıkanıklığı, halsizlik, uykuya meyil gibi genel semptomlar ile seyreden fazlasıyla iş gücü kaybına yol açan bir hastalıktır. Kişi binadan uzaklaşınca şikayetler geriler. Hasta bina sendromunun prevalansını artıran kişisel faktörler arasında kadın çalışan olmak, vasıfsız çalışan olmak, kağıt tozuna çok fazla maruz kalmak, sigara içmek gibi durumlar mevcuttur. Bu durumu artıran binaya ait bazı faktörler ise yüksek ısı, düşük hava sirkülasyonu, kişinin ısı ve ışık kontrolünü yapamaması, ortamın temizlenebilir olmamasıdır. Dolayısı ile çalışanların çalışma ortamları yüzünden hasta olmamalarını sağlamak amacıyla çalışma ortamının mümkün olduğunca en doğal ve uluslararası standartlara uygun ideal ortamlar haline getirilmesi gereklidir. Bunun için de havalanması, temizliği, aydınlatılması doğal ve insan yaşamına ve yapılan işe uygun hale getirilmelidir. Unutulmamalıdır ki bina alt yapısına harcanacak para, sağlığın bozulması ile oluşacak işgücü kaybı ve sağlık masraflarının yanında çok küçük olacaktır.

Türk Toraks Derneği Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır