14 Nisan 2017

Dünyada ve ülkemizde dirençli tüberküloz sorunu

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nun verilerine göre, 2015 yılında 10.4 milyon insan tüberküloza (TB) yakalandı ve 1.8 milyon TB’a bağlı ölüm meydana geldi. Yine 2015 yılında 480 000 çok ilaca dirençli TB (ÇİD-TB) hastasının olduğu tahmin ediliyor. Maalesef bu hastaların tümü saptanamıyor ve tedaviye ulaşamıyor. ÇİD-TB ikinci hat anti-TB ilaçlar ile tedavi edilebilir ve kür sağlanabilir bir hastalıktır. Ancak tedavi süresi uzundur, pahalıdır ve ilaçlara bağlı yan etkiler daha fazladır. Çok ilaca dirençli tüberkülozdaki kötü direnç paterninin daha da kötüsü mevcuttur ve bu da yaygın ilaç dirençli TB’dur (YİD-TB). Dünyada 2015 yılında ÇİD-TB tedavisi alan hastalarda tedavi başarısı % 52 iken YİD-TB’de bu oran % 28’e ancak ulaşabilmiştir. WHO 2016 yılında, ikinci seri TB ilaçlarına direnç olmaması durumunda, yine büyük çoğunluğu ikinci seri TB ilaçlarından oluşan kısa süreli standart tedavi rejiminin ÇİD-TB hastalarında kullanılabileceğini bildirmiştir. Bu kısa süreli rejimde tedavi süresi 9-12 aydır. YİD-TB’lu hastalar ve ikinci seri TB ilaçlarına dirençli hastalar ise bu tedavi rejimini kesinlikle kullanamazlar. Bedaquiline ve Delamanid bir çok ülkede özellikle dirençli TB hastalarının tedavi rejimlerinde yer almaya başlamış olan iki yeni ilaçtır. Bazı yabancı ülkelerden gittikçe artan sayıda TB hastasının ve özellikle de ÇİD-TB ve YİD-TB hastasının tedavi olmak için ülkemize geldiği bilinmektedir. Ülkemizde,TB hastalarında 2015 yılında yapılan ilaç duyarlılık testlerine göre, Suriye dışı Asya ülkeleri doğumlularda daha fazla oranlarda ÇİD-TB görülmektedir. Türkiye doğumlularda yapılan ilaç duyarlılık testlerinde ÇİD-TB görülme oranı %3.8 iken Suriye dışı Asya ülkeleri doğumlularda %14.7’e çıkmaktadır. Türkiye’de 2015 Verem Savaşı Raporuna göre, 2013 yılında ÇİD-TB olgu sayısı 228’dir. Bu hastaların %13’ü Türkiye dışı doğumlu hastalardır. Dünyada TB’un epidemiyolojik verilerine ilişkin yıllık azalma oranları yeterli değildir. TB önlem, bakım ve kontrolünü sağlamak, Global TB epidemisini sonlandırabilmek için kanıta dayalı stratejilerin, politikaların ve standartların geliştirilmesine, yeni TB ilaçları, yeni tedavi rejimleri, yeni aşılar ve kolay, güçlü tanı testlerine gereksinim vardır.

Türk Toraks Derneği Tüberküloz ÇG

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır