11 Nisan 2017

Ülkemizde akciğer nakli

Akciğer nakli; tüm tıbbi tedaviye rağmen, oksijen bağımlı hale gelmiş, iyi huylu son dönem akciğer hastalıklarında dünyada ve ülkemizde kabul görmüş cerrahi tedavi şeklidir. Tüm organ nakilleri içinde en komplike organ naklidir. Birçok zorluğu ile ön plana çıkmaktadır. İlk olarak 1963 yılında ABD’de Mississippi Üniversitesi‘nde denenmiş ancak ilk başarılı nakil 1983 yılında Kanada Toronto’da yapılmıştır. 1990 yılından sonrada dünyada birçok merkezde rutin bir program olarak uygulanır hale gelmiştir. Günümüzde dünyada yıllık 4000 civarında akciğer nakli yapılmaktadır. Ülkemiz organ nakillerine 1980’li yıllarda baş- lamış ve bu konuda çok ciddi deneyime sahip iken, ilk akciğer nakli 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılmıştır. Ancak ilk başarılı akciğer nakli 2009 yılında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’de, Silikozis tanılı bir olguya (tek akciğer nakli) yapılmıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk başarılı çift akciğer nakli Kistik Fibrozisli bir olguya yapılmıştır. Süreyyapaşa akciğer nakli ekibinin 2012 yılında Kartal Koşuyolu EAH hastanesine geçmesi ile birlikte, 2012 yılı ülkemizde akciğer nakli için milat olmuştur ve bu tarihte toplam 6 merkez (Kartal Koşuyolu, Yedikule, Ankara Yüksek İhtisas, İstanbul Tıp, Marmara Tıp, GATA) akciğer nakli için ruhsatlandırılmış ve rutin bir program olarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu tarihten itibaren, Kartal Koşuyolu, Yedikule ve Ankara Yüksek İhtisas en yüksek sayıda akciğer nakli yapan merkezler olmuştur.

Günümüzde ise;

• Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

• Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

• Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

• İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam 6 merkez akciğer nakli yapmak için ruhsatlandırılmış ve akciğer nakli faaliyetlerine devam etmektedir. Günümüze kadar ülkemizde 168 akciğer nakli yapılmış olup, elde edilen başarı oranı, yurt genelinde, tüm merkezlerde her geçen yıl artmaktadır. Yıllık ortalama 30 akciğer nakli yapılmaktadır, ancak ülkemizin ihtiyacı olan gerçek rakam bu değildir, 80 milyon nüfuslu ülkemizde en az yıllık 300-400 nakline ihtiyaç vardır. Bu hedeflere ulaşmada en önemli eksikliğin donör kıtlığı ve merkezlerin ekip ve donanım yönüyle olan eksikliğinin güçlendirilmesi gereği ön plana çıkmaktadır.

Türk Toraks Derneği Akciğer Nakli ÇG

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır