27 Mart 2017

Çocuklarda hışırtıya neden olan hastalıklar

Hışıltı, alt hava yollarında oluşan daralmaya bağlı olarak gelişen dışarıdan da duyulan müzikal sestir. Hışıltılı çocuk, hışıltısı bir aydan daha uzun süren veya hayatında üç ya da daha fazla hışıltı atağı geçiren çocuktur. Çocuklarda hışıltının nedenlerine bakıldığında; viral enfeksiyonların neden olduğu hışıltı ve alerjik nedenlere bağlı hışıltı ilk sıralarda yer alırken diğer hışıltı nedenleri de düşünülmelidir. Gastroözefageal reflü, kistik fibrozis, primer siliyer diskinezi, kalp hastalıkları, yabancı cisim aspirasyonu, havayolunun doğumsal anormallikleri de hışıltı yapan nedenler arasındadır.

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları ÇG

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır