10 Mart 2017

İklim değişikliğinin akciğer sağlığı üzerine etkileri

Günümüzde, her geçen gün artan çevre sorunlarının başında hava kirliliği ve iklim değişikliği gelmektedir. Hızla artan nüfus ile birlikte, enerji kullanımında artış, endüstri devrimi ve şehirleşmeye paralel olarak ekolojik ortamın ve hava kalitesinin bozulması, küresel ısınma ve çölleşme insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Çevresel etkenlerin akciğer sağlığı üzerine etkileri incelendiğinde, hava kirliliği ile hastalıklara bağlı ölüm riskinde artış, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) bağlı acil hastane başvurularında artış, solunumsal semptomlarda artış, akciğer fonksiyonlarında azalma ve akciğer gelişiminde gerileme arasında belirgin bir ilişki olduğu dikkat çekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğine uzun süreli maruziyetinin akciğer kanseri riskini belirgin olarak arttırdığını bildirmektedir. Hava kirliliği ayrıca astım ve allerjik hastalıkların görülme sıklığını da arttırmaktadır.

İklim değişiklikleri ile birlikte, allerjen yoğunluğu, çeşitliliği ve yapısı değişmektedir. Çalışmalar göstermektedir ki, polen sayımları ısı ve CO2 seviyesi artışı ile paralel olarak artmaktadır. Ayrıca kum fırtınası ve kasırga gibi hava faaliyetleri ile polenler uzun mesafelere taşınabilmektedir. Polen sezonu, zamanı ve süresinin değişmesi allerjik hastalık ataklarını etkilemektedir. Polen yoğunluğunun artışı ile birlikte astım nedeniyle acil başvurularında artış ve allerjik rinit semptomlarında kötüleşme beklenmektedir. Kirleticiler, çöl tozları, ısı ve nem artışına bağlı olarak atmosferdeki bakteri ve mantar spor yoğunluğu değişmektedir. Çöl tozları havada bulunan mikroorganizmalar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Özellikle kum fırtınalarının olduğu dönmelerde, havadaki bakteri yoğunluğu ve çeşitliliği artmaktadır ve mikroorganizmalar kum bulutları içinde uzak mesafelere kolaylıkla taşınabilmektedir. Ayrıca iklim değişikliğine bağlı meydana gelen zorunlu göçler, açlık ve nüfus artışının tüberküloz enfeksiyonlarında da bir artışa yol açabileceği tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak; endüstrileşme, sanayileşme ve doğal yaşamın bilinçsiz tahribinin yarattığı hava kirliliği ve iklim değişikliği akciğer sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bakıp da göremediğimiz önemli çevresel sorunları görür duruma gelmek için konu ile ilgili duyarlılığın artması yanında, akciğer sağlığı ile ilgili koruyucu önlemlerin alınmasına da acil ihtiyaç vardır. Unutulmamalıdır ki nefes almak için sağlıklı bir akciğer kadar sağlıklı bir çevre ve temiz havaya da ihtiyaç vardır.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır