3 Şubat 2017

Sessiz katil: Akciğer embolisi

 Akciğer embolisi, akciğerdeki bir ya da daha fazla atardamarın tıkanması durumudur. Akciğer embolisi genelde bacaklardan ve nadiren de vücudun diğer kısımlarından (derin toplardamar pıhtılaşması) akciğerlere taşınan kan pıhtılarından dolayı ortaya çıkar. Akciğer embolisi herkeste görülebilmesine rağmen hareketsizlik, kanser ve cerrahi operasyonlar riski artırır. Hayati tehlike doğurabilir fakat doğru ve zamanında tedavi ölüm riskini önemli ölçüde azaltır. Bacaklardaki kan pıhtılaşmasını önlemek için gerekli önlemleri almak akciğer embolisine yakalanma riskini azaltır.

Pulmoner emboli genellikle nefes darlığı ve göğüs ağrısı yapar. Kan tükürme olabilir. Hastaların çoğunda bacak ya da kol damarlarındaki pıhtıya bağlı ayak ya da kollarda şişlik olabilir. Ancak bazen toplardamar pıhtılaşması fark edilmeden bacak ya da koldaki pıhtı doğrudan akciğere atabilir ve hasta nefes darlığı, şiddetli yan (böğür) ağrısı  ya da kan tükürme gibi bir şikayetle acile başvurabilir.  

Önemi çok seyrek de olsa ölümcül olabilmesidir. Eğer bir anda çok büyük miktarda pıhtı akciğere atarsa, aldığımız nefes ile kanın temizlenmesi zor duruma düşebilir.

Bacak ya da kolda olan pıhtının tanısı erken dönemde konursa kan sulandırıcı ilaçlar pıhtının koparak akciğere gitmesini engelleyebilir. Erken tanı ve erken tedavi çok önemlidir. Tanıda en önemli iki yöntem görüntüleme yöntemlerinden bilgisayarlı tomografi ve nükleer tıp yöntemlerinden sintigrafi incelemeleridir. Her ikisi de akciğeri görüntüleyerek pıhtı varlığını, yerleşimini ve miktarını ortaya koyar.

Akciğer embolisi hayati tehlike arz edebilir. Nefes darlığı, göğüs ağrısı veya kanlı öksürük semptomları geçiriyorsanız acilen doktora başvurmalısınız.

Türk Toraks Derneği Tanı Yöntemleri ÇG

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır