5 Ocak 2017

Hastalarımızdan gelen sorular üzerine KOAH'ta yeni tedaviler

 Amfizem, hava yollarının, belirgin fibrozisin, yani akciğer sertleşmesinin olmadığı, anormal ve kalıcı genişlemesidir. Kronik ve mikrobik olmayan bir türde, iltihaba bağlı olarak doku hasarı meydana gelir ve özellikle alveol denen akciğerin temel yapılarında yıkım gelişir. Sonuçta akciğerler aşırı şişkin, esnemesi azalmış ve nispeten sert yapıdaki göğüs kafesi içerisinde çalışamayacak hale gelir. Nefes darlığı yakınmasını azaltmak amacıyla amfizemli alanların azaltılması için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin bazıları:

                     Akciğer hacim küçültücü cerrahi tedavi

                     Bronkoskopla tedavi yöntemleri

o   Tek yönlü valfler

o   Tıkaç

o   Biyolojik hacim küçültücü yöntem

o   Termal buhar ile havayolu ablasyonu

o   Bül dekompresyonudur.

Akciğer hacim küçültücü cerrahi tedavi; akciğerdeki aşırı havalanmayı azaltmak amacıyla akciğerin hasarlı bölgelerinin çıkartılması işlemidir. Bu işlemle akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki ilişki düzelir, hava hapsi azalır, elastik geri çekilme düzelir, havayolunda hava akımı artar.  İşlemin sonrasında egzersiz kapasitesi artar, nefes darlığı azalır ve yaşam kalitesi artar. Bu işlem bazı özellikleri olan amfizemli hastalarda daha iyi sonuç vermektedir.

Bronkoskopik hacim azaltıcı tekniklerin cerrahi yöntemlerle karşılaştırıldığında; ayaktan yapılabilen, uygulanması ameliyattan daha kolay, geri dönüşümü olabilen, riskleri ve maliyetinin düşük olan yöntemler olması hedeflenmiştir. Bronkoskopik teknikler cerrahi için iyi aday olmayacak hastalar için daha uygun yöntem olabilir.

Bronkoskopi yoluyla hacim azaltılması için önerilen teknikler tek yönlü valfler, tıkaç, biyolojik hacim küçültücü yöntem, termal buhar hava yolu ablasyonu ve bül dekompresyonu (akciğer içindeki hava kistlerinin boşaltılması) için hava yolu stentlerini içerir. Bu tekniklerin hiçbiri dünya için güvenilir bir onay merkezi olan Amerikan ilaç-gıda merkezi (FDA) tarafından onaylanmamıştır ve hiçbiri genelde klinik kullanım için henüz uygun değildir.

 

Bronşları Bloke Eden Aygıtlar

Tek yönlü endobronşial (bronşiçi) valfler: Bronşiçi valfler amfizemin bronkoskopik tedavisi için günümüzde en fazla deneyim kazanılmış olan aygıtlardır. Tek yönlü endobronşiyal valflerin belirgin özelliği nefes alımı sırasında hava girişini engellemesi ve nefes verimi sırasında hava ve salgıların çıkışına izin vermesidir. Bu tedavinin hedefi valfin ilerisindeki genişlemiş ve aşırı havalanmış akciğer alanının hacminin azaltılmasıdır.

Tek yönlü bronşiçi valflerle ilgili çalışmaların özeti:

1. Valf modellerinden birisinin diğerine avantajını gösteren karşılaştırmalı çalışma yoktur.

2. Valfler aynı zamanda alt lob ağırlıklı amfizem için de kullanılabilir.

3. En iyi klinik ve fonksiyonel sonuçlar atelektazi (akciğerin bir kısmının kapanması) gelişimi ile ilişkili görünüyor ve bu nedenle atelektazi gelişmeden gerçek hacim küçültmede iyileşme genellikle ılımlı ya da yoktur.

4. Atelektazi hastaların küçük bir oranında oluşur.

İntrabronşiyal Valfler (İBV) İntrabronşiyal valf, şemsiye şeklinde bir aygıttır. Hava ve salgıların dışarı çıkışına izin verir, fakat havanın içeri girmesini engeller. Bu tek yönlü valf etkisine neden olur ve hava akımının normal alanlara daha çok yönlenmesine ve/veya valfin tıkadığı amfizemli alanda kapanmaya neden olur.

Tıkaçlar Şu anda kullanılan tek bronşiyal tıkaç, bir Japon göğüs hastalıkları uzmanı tarafından tasarlanan “Watanabe spigot” lardır. Amfizemi tedavi etmek için Watanabe spigotları kullanılarak yapılan çok merkezli çalışma Japonya’da sürdürülmektedir, ancak sonuçları henüz mevcut değildir.

Endobronşiyal tıkaçlar ve tıkanma yapan aygıtlar akciğerde kapanma oluşturmak için geliştirilmiştir ancak tıkaçlarda yüksek oranda tıkanma sonrasında infeksiyon ve tıkacın yer değiştirmesi bu aygıtların terk edilmelerine neden olmuştur.

 

Akciğer dokusu düzeyinde etkili olan aygıtlar:

Tel (Coil): Tel, açıldığında akciğer dokusunun büzüşmesini sağlama yeteneğine sahip olacak şekilde tasarlanmış, sarmal şeklinde gereçtir. Seçilmiş ve uygun hastalarda yapılmalıdır. Uygun hastalar akciğerin üst ve/veya alt lob heterojen amfizemi ve/veya fokal doku hasarı bulunan çok sayıda amfizemli lobu olan hastalar, solunum fonksiyon testlerinde belli kriterleri olan (FEV1<%50 (beklenen), TLC ≥%100 (beklenen), MRC nefesdarlığı skoru>1 olan yani nefes darlığı aşırı derecede olmayan) ve sigara kullanmayan (veya en az 8 hafta önce sigarayı bırakmış olan) hastalardır. Hastalara solunum fizyoterapisi uygulanması önerilmektedir.

Tel (Coil) ile ilgili çalışmaların sonuçlarının özeti:

1. Teller yandaki loblardan sağlanan havalanması olmayan, heterojen amfizemi olan hastalarda yarar sağlar gibi görünüyor.

2. Teller yerleştirildikten uzun süre sonra çıkartılması konusu belirsizdir.

3. Tellerin en uygun performansı için kısmen akciğer dokusunun varlığı gerekir ve akciğer dokusu aşırı derecede harap olmuş yada büyük hava kisti (bül) olanlarda bunların kullanımı uygun değildir.

4. Tedavi edilen hastaların sayısı hala çok az, bu yöntemin etkinliğini ve güvenirliğini tanımlamak için daha fazla sayıda hastayı içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Biyolojik Akciğer Hacim Küçültme: Amfizemli akciğerin aşırı havalanan alanlarını tıkamak ve akciğerde kapanma oluşturmak için seçilmiş olan bronşiçi alanlara fibrin-trombin karışımı uygulamasıdır.

Termal buhar ablasyon: Genel anestezi altında, bronkoskopla bir kateter aracılığıyla uçlara yakın hava yollarına yüksek ısıda su buharı uygulanması tekniğidir

KOAH’ta, özellikle amfizemli hastalarda, son zamanlarda popülerlik kazanan endobronşial tedavi yöntemleri belirli durumlarda ve seçilmiş hastalarda iyi sonuçlar verebilmektedir. Bu tedavi yöntemleri konusunda halen geniş çaplı çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde bronkoskopiyle girişimsel tanı ve tedavi yapılabilen merkezlerde bu yöntemlerin bazıları göğüs hastalıkları hekimleri tarafından uygulanabilmektedir. Ancak bu tedavilerin hiçbirinin net ve uzun dönem sonuçları bilinmemektedir.

Türk Toraks Derneği KOAH ÇG

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır