23 Aralık 2016

Geleneksel çiftlik hayatı, astım için koruyucu mudur?

Astım çok çeşitli nedenlere bağlı oluşan ve hava yollarında darlığa neden olan müzmin, iltihabi akciğer hastalığıdır. Genetik faktörler ve çevrenin astım ve allerji gelişiminde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Astım konusundayapılan bazı çalışmalar geleneksel yöntemlerle süt üretimi yapılan çiftliklerde yetişen çocukların daha az astım olduğunu göstermiştir.

Bu konuda çok yeni olarak en önemli tıp dergilerinden biri olan New England Journal of Medicine dergisinde, Stein ve arkadaşları tarafından yayınlanmış çalışmada*, benzer genetik özellikleri olan ve benzer sosyoekonomik düzeydeki iki ayrı grup çiftlik çocukları 7 yıl boyunca takip edilmiş ve geleneksel yöntemlerle çiftçilik yapılan yerde yetişen çocukların, teknolojik yöntemlerle çiftçilik yapanlara kıyasla, doğal ortamın bu koruyucu etkilerinden çok daha fazla yararlandığını göstermişlerdir. Çalışmaya göre, bu farkın bağışıklık sistemleri yanıtının, doğal ortamdaki yararlı mikroplarla olan yakın temasla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Bu çalışmanın sonucuna göre doğal ortamın bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi çocukların yetişmesi sırasında onları astımdan koruyabilmektedir.

Türk Toraks Derneği Astım ÇG

*Stein MM ve ark. N Engl J Med. 2016 Aug 4;375(5):411-21. 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır