19 Aralık 2016

Eyvah çocuğum yine öksürüyor!

Kış aylarında öksürük, çocuklarda en sık görülen şikayetlerden biridir. Bazen uzun sürmesi bazen de şiddetli olması nedeniyle anne babayı genelde endişeye sürükleyerek doktor başvurusuna neden olan en sık şikayetlerden biridir. Peki, çocukluklarda öksürüğün en sık nedenleri nedir? Ne zaman doktora başvurulmalıdır?

Öksürük çocuklarda en sık farenjit, sinüzit, nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında görülür ve giderek azalarak 1 hafta içerisinde neden olan hastalığın iyileşmesiyle düzelir. Bu enfeksiyonlar sonrasında %10 kadar hastada öksürük 1 aya kadar azalarak devam edebilir. Bir aydan kısa süren öksürüklerde beraberinde yüksek ateş, solunum sıkıntısı, hışıltı, gece uykudan uyandırma gibi bulgular eşlik etmiyorsa endişelenmeye gerek yoktur.

Öksürüğe 38° derecenin üzerinde yüksek ateş, solunum sıkıntısı, hızlı soluk alıp verme, göğüste çekintiler olması, morarma, havlar gibi ses çıkarma, hışıltı, kusma gibi bulgulardan en az biri eşlik ediyorsa ya da gece öksürüğü çok belirginse, havayollarına yabancı bir cismin kaçtığından şüpheleniliyorsa, yakın çevrede verem hastalığı varsa veya öksürük 4 haftadan daha uzun süredir devam ediyorsa hasta, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya çocuk göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Çocuk Göğüs Hastalıkları ÇG

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır