12 Aralık 2016

Toplumda Kadın ve Akciğer Sağlığı

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, Derneğimiz Çevre ve Mesleksel Akciğer Çalışma Grubu ve Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği (ULAKED) ortak etkinliği kapsamında 10 Aralık 2016’da “Toplumda Kadın ve Akciğer Sağlığı” konulu bir sempozyum gerçekleştirmiştir. Toplantı TTD Ankara Şube Başkanı Metin Özkan’ın açılış konuşması ve ULAKED Başkanı Hüzün Yücel’den şiir dinletisi ile açıldı. Tam gün süren toplantı tüm gün sürmesine rağmen  60 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

TTD’yi ULAKED ile buluşturan Dr.Birsen Ocaklı ev hanımlığı mesleğini daha görünür kılmak için, katılımcıları “ev hanımı” terimi yerine “Ev ekonomisti, aile mühendisi ya da aile işçisi” terimlerini kullanıma davet etti. İstanbul milletvekili Gülay Yedekçi(CHP) yaptığı konuşmasında toplumda kadına şiddet olgusundan bahsetti ve buna dur demek için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Yeşim Yasin toplumsal cinsiyetten bahsederken, çarpıcı verilerle ülkemizin durumunu diğer ülkelerle karşılaştırdı. Türkiye’de 2002’den 2009’a dek erkek şiddetinin %1400 artarken, 2014’de bir önceki yıla oranla %33 arttığını belirtti(2015’de 284 kadın erkekler tarafından öldürülmüş). Şu an yaşanan şeyin bir cins kırım (femicide) olduğunu belirtti. Ayrıca diğer önmeli bir sorun da; istenmeyen gebelikler. Yılda 87 milyon istenmeyen gebelik olduğu ve bunun %10’nun adolesan gebelikler olduğunu vurguladı. Yaklaşık 22 milyon güvenli olmayan küretaj ve buna bağlı 47 bin ölüm olduğunu bildirdi. Gelinen son noktada, küretajın yasal ancak pratikte ulaşılabilir olmadığı vurgusu oldu. Ülkemizin cinsiyet eşitliğinde dünyada 145 ülke arasında 130. Sırada imiş. Türkiye’de iş arayan kadın oranının erkeklerin yarısı kadar olduğunu, üst düzey yönetici oranının 10 erkeğe karşılık 1 kadın olduğunu, kadın bakan oranının %4 olduğunu ifade etti(halen sadece bir bakan).

Sonraki konuşmada öncü Türk kadınlarını anlatan Füsun Yıldız, Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’dan başlayarak tarihte yer almış tüm kadın öncülerden kısaca bahsetti. Kardelenlerin annesi Türkan Saylan saygıyla andıkları arasındaydı. Verilen rakamlardan, kamuda calisan kadın oranı %36 ve üst düzey makamların, %90 ı erkek egemen olduğu öğrenildi. Ancak eğitim bunu değiştiriyordu, tüm profesörlerin %28.7 kadın idi. TTD’de kadın oranı %56 ve halen 18  Çalışma Grubu başkanının 13’ü ve iki başkanı kadın idi.

İbrahim Akkurt biomas gerçeğinden bahsederken ‘’Ekşi Elmalar’’ filminden alıntı yaptı. İç ortam hava kirliliğine bağlı erken ölümlerin %50’sinden fazlasının, 5 yaş altı çocuklarda pnömoni nedeniyle olduğunu, buna zemin hazırlayan iç ortam havakirliliğinin, biomas varlığında kabul edilebilir sınırların 100 katını aştığını söyledi. Biyomas dünyada tahminen her yıl 4.3 milyon erken ölüme yol açmaktadır.

Tütün endüstrisinin kadınlar üzerindeki oyunları, Türkiye’de tütün tarihi, E-sigara yalanı gibi noktalar ise Çağla Uyanusta tarafından ele alındı. Ankara’da iş hayatında kadın istihdamı Peri Arbak tarafından anlatıldı. Serap Duru, dokumacılıkta kadın gerçeği, bissinozis, Özlem Özdemir Kumbasar, hipersensitivite pnomonisi ve kadın, Toros Selcuk, kadında akciğer kanseri, Kaan Karadağ kadında iş güvenliği, Dilşad Mungan ve Ömür Aydın ev kadınlarında kullanılan temizlik maddeleriyle artan astım sorununu ve Nurdan Köktürk ise, kadınların sigaraya olan biyolojik duyarlılığının özelliklerini anlatarak, KOAH’ın kadında erkeklerden daha farklı seyrettiğini bildirdi. 

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır