5 Aralık 2016

Astım KOAH birlikteliği sendromu: AKOS

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), müzmin yani kronik hava yolu iltihabı ve hava yolu darlığı ile karakterize olan ve toplumda sık görülen akciğer hastalıklarıdır. Son yıllarda KOAH ve astımlı olgular arasında her iki hastalık için de benzer özellikler içeren hastalar, “Astım-KOAH Overlap (Birlikteliği)  Sendromu” (AKOS) olarak tanımlanmıştır.  AKOS, hem astım hem KOAH’ın bazı özelliklerini taşıyan bir sendromdur.  Prevalansı farklı hasta serilerinde %11-55 oranlarında bildirilmektedir. Yaşla birlikte AKOS oranı artmakta ve her yaş diliminde kadınlarda daha sık görülmektedir. AKOS’lu hastaların; KOAH’a göre genç ama astıma göre daha ileri yaşta hastalar olduğu ve şikayetlerinin daha yoğun olduğu gösterilmiştir. Sık ve ağır atak geçirme, bu nedenle hastaneye yatış veya acile başvuru AKOS’ta sıktır ve bu durum hem hastaların yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemekte, hem de sağlık harcamalarını ciddi şekilde arrtırmaktadır. AKOS’ta hastalığın doğal seyri ve uzun dönem sonuçları ise çok iyi bilinmemektedir. Günlük pratikte hastalığın başlangıç yaşı, sigara öyküsü, sosyal ve mesleki risk faktörleri, solunum fonksiyon testleri ve akciğer grafileri ile ayırdedilmeye çalışılsa da, çoğu zaman bu hastalarda hem tanıda hem de tedavide ciddi güçlükler yaşanmaktadır.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır