30 Kasım 2016

İPF'de erken tedavi daha çok işe yarar mı?

İdiopatik pulmoner fibrozis (İPF) hastalığı akciğerleri sertleştiren ve hastanın giderek nefes almasını zorlaştıran ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Bazı hastalarda yavaş bir gidiş olmasına karşın, çoğu hastada nefes darlığı hızla ilerleyerek hastayı solunum yetmezliğine sokar.

Son 5-6 yıla kadar akciğer nakli dışında bilinen bir tedavisi olmayan bu hastalıkta umut verici gelişmeler olmuştur. İki ilaç maddesinin (pirfenidon ve nintedanib) hastalığın ilerleyişini yavaşlattığı araştırmalarla gösterilince, bu iki ilaç pekçok ülkede İdiopatik Pulmoner Fibroz hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.

Çoğu hastada tedaviye erken başlamanın daha etkili olduğunu biliyoruz ancak, İPF'de bunun geçerli olduğuna dair çok fazla kanıt yoktur. 2016 yılının sonlarına doğru Göğüs Hastalıkları alanının önemli uluslararası dergilerinden ERJ (European Respiratory Journal)'de yayınlanan bir araştırma bu hastalarda tedaviye erken başlamanın önemini değerlendirmiştir.

Araştırma 1247 hastanın değerlendirilmesiyle yapılmıştır. Hastalar erken dönemde olanlar ve ilerlemiş olanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Bu iki grup üzerinde ilacın etkisi karşılaştırılmıştır. Tüm hastalarda ilaç hastalığın ilerlemesini yavaşlatmasına karşın, erken dönemdeki hastalarla, geç dönemde tedavi başlanan hastalar arasındaki fark belirgin değildir.

Bu hastalığın tedavisinde halen bilinmeyenler çok fazladır. Eldeki veriler bazı umut verici tedavi seçeneklerimiz olduğunu göstermesine karşın, günümüzde hastalığı tamamen tedavi etmek için tek seçeneğimiz akciğer naklidir. Buna karşılık, bu konudaki araştırmaların yoğun şekilde devam etmesi gelecek için umut veriyor görünmektedir.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır