29 Kasım 2016

İçme Suyundaki Asbestin Kanser Yaptığı Konusunda Bilimsel Bir Kanıt Bulunmamaktadır

İçme Suyundaki Asbestin Kanser Yaptığı Konusunda Bilimsel Bir Kanıt Bulunmamaktadır

Asbest ısı, basınç ve sürtünme gibi etkilere dayanıklı bir malzeme olduğu için geçmişte birçok sektörde kullanılmıştır. Ayrıca ülkemizde başta iç Anadolu bölgesi olmak üzere çevresel maruziyet de söz konusudur. Asbest, solunum yoluyla alındığında akciğerde bir takım hastalıkların oluşumuna neden olmakta, akciğer kanseri ve akciğer zarı kanseri (mezotelyoma) gelişimine yol açabilmektedir.

Son günlerde içme suyu borularında bulunan asbest içeriği nedeniyle basında bu konuda çıkan haberler üzerine Türk Toraks Derneği olarak kamuoyunu doğru yönde bilgilendirmek istedik.  

Gerek ülkemizde gerekse dünyanın farklı bölgelerinde içme suyuna dönem dönem asbest karışması söz konusu olabilmektedir. Bu durum suyun kaynaklandığı bölgenin asbest içeriği, su filtre edilirken kullanılan taşlar veya içme suyunu taşıyan borulardaki asbest içeriğinden kaynaklanabilmektedir.

Asbestin solunum yoluyla alındığında kanser yapıcı etkisi olduğu kanıtlanmıştır ve bu konuda şüphe yoktur. Ancak, içme suyu ile alınan asbestin kanser yaptığına veya kanser riskini artırdığına dair bilimsel veri bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 tarihli içme suyu kalitesi ile ilgili raporunda da değinildiği gibi içme sularındaki veya içme suyu borularındaki asbestin sağlık açısından zararlı olduğuna dair bir veri yoktur. Ancak içeriğinde asbest bulunan boruların açıkta olması veya sökülmesi esnasında solunum yoluyla alınması durumunda risk söz konusudur. Yapılan deneysel ve epidemiyolojik bilimsel çalışmalarda, içme suyundaki asbestin mezotelyoma veya başka bir kanser riskini artırdığına dair kanıt elde edilememiştir.

Tedbir olarak asbest içeren boruların kullanılmaması elbette önerilmektedir. Ancak bilimsel kanıt olmayan bir konuda halkı yanlış bilgilendirmenin, yönlendirmenin ve infiale yol açacak açıklamaların yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türk Toraks Derneği Çevresel ve Mesleki Hastalıklar Çalışma Grubu

 

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır