22 Ağustos 2019

İDEAL DOKTOR MUAYENESİ EN AZ 20 DK OLMALIDIR!

                Türk Toraks Derneği tarafından 2016 yılında “Göğüs Hastalıkları polikliniklerinde hastaya ayrılacak süre ne olmalıdır?" isimli araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada hastanın şikayetlerinin dinlenmesi, muayenesinin yapılması, yaptırdığı tetkiklerin gözden geçirilmesi, bu bilgilerin SGK'nın Medullla reçeteleme sistemine kaydedilmesi, reçete yazılması, hastaya hastalığı ve tedavisi konusunda bilgi verilmesi, ek sorularının cevaplanması aşamaları için ortalama 20 dakika gerekmektedir. Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastaneleri'nde ortalama 17,5 dakika, Üniversite Hastanelerinde ise ortalama 23 dakika gerektiği ortaya çıkmıştır.

Hastaların hastalıkla ilgili şikayetlerinin öğrenilmesi, muayenesinin yapılması, reçetenin yazılması, hastaya hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verilmesi, kullanacağı ilaçların kullanımının öğretilmesi, hastadan istenecek tetkiklerinin yazılması, hastaya tarif edilmesi, elindeki önceden yapılmış tetkiklerin değerlendirilmesi, verilerin Medulla sistemine kaydedilmesi, hastanın ek sorularının cevaplanması da, toplam olarak ortalama 20 dakika almaktadır.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan tarafından yapılan ‘Kamu hastaneleri kurumu hastanelerinde, kaliteli bir muayene süresinin en az 10 dakika olmalıdır’ başlığıyla verilen demecini önemsiyor, özellikle de göğüs hastalıkları uzmanlık alanı gibi daha çok kronik hastalıklarla uğraşan alanlarda ise, sevk zincirine geçilene kadar Devlet hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde ayrılması gereken süre en az 20 dakika, Üniversite hastanelerinde ise 25 dakika olarak belirlenmelidir şeklindeki görüşümüzü kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz..

Hasta muayene sürelerinin kısa tutulmasının, hastalarımız aleyhine olduğu, hastane sık başvurularını arttırdığı, hekimlerimizde tükenmişlik sendromuna yol açtığı ve sonuçta da sağlık harcamalarının artışına yol açtığı bilinmektedir. Hedefimiz, hastalarımıza daha fazla süre ayırıp daha kaliteli sağlık hizmetini sunmaktır.

Hastalarımız daha iyi, daha kaliteli muayeneyi hak ediyor.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır