9 Kasım 2016

Pek çok hastalıkla karışabilir: Sarkoidoz

Sarkoidoz, vücudun başta akciğer ve göğüs içi lenf bezleri olmak üzere bir çok organında hastalık yapma potansiyeli olan ve muhtemel genetik bir yönü bulunan bir hastalıktır. Hastalığın nedeni net olarak bilinememektedir ancak yapılan çalışmalarında, hastalık örneklerinde bazı mantar, bakteri ve tüberküloz basili kalıntılarının bulunması, sarkoidozun adı geçen bu etkenlerle ilgili olabileceği konusunu düşündürmekle; ancak yine de hastalığın nedenleri halen bilim çevrelerinde tartışılmaktadır.

Akciğerler dışında göz, lenf bezleri, deri, kalp, beyin gibi neredeyse tüm organları etkileyebilen sarkoidoz, bazı hastalarda solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilmesine karşılık çoğu zaman iyi seyirlidir. Türk Toraks Derneği'nin yaptığı çalışmada ülkemizde, her yıl 100 binde 4 kişide hastalığın ortaya çıktığı hesaplanmıştır.

Hastalık bazen göz şikayetleri ile (bulanık görme gibi) başlayabildiği gibi bazı hastalarda ise bacakların ön yüzünde, dizlerin alt bölümünde kırmızı renkli, ciltten kabarık, dokunmakla ağrılı lekelerle de ortaya çıkabilir. Ancak hastaların hemen tamamında akciğerler etkilenmiştir ve çoğunlukla öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler hastayı hekime götüren başlıca şikayetlerdir.

Çoğu zaman başvurulan Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilen akciğer grafisindeki bulgular hastalığa işaret eder. Sonraki aşamalarda ise sarkoidozdan şüphelenilen hastalarda teşhise gitmek için bronkoskopi, lenf bezi biyopsisi, dudak biyopsisi bazen de akciğer biyopsisi yapmak gerekebilir. Klinik ve radyolojik görüntüleri pek çok başka hastalık ile,  alınan biyopsi yani doku örneklerinin patolojik incelemesi ise çoğu zaman verem yani tüberküloz hastalığı ile karışabilmektedir.

Göğüs Hastalıkları hekiminin tanı koymasından sonra sıra tedavi kararına gelir. Tanı konulan her sarkoidoz hastasının tedavi edilmesi gerekmez. Buna karşılık solunumsal yakınmaları olan, solunum fonksiyon testleri bozulan, kalp tutulumu, beyin tutulumu, ciddi göz tutulumu olan hastaları genellikle tedavi etmek gerekir.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır