2 Kasım 2016

Grip nedir? Nasıl tanınır? Neler yapılabilir?

Grip (influenza), temel olarak burun, boğaz, bronşları ve daha ender olarak akciğerleri etkileyen bir viral (virüse bağlı) solunum yolu infeksiyonudur. Genel olarak, aniden başlayan yüksek ateş, kas ağrısı, baş ağrısı ve ciddi halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı ya da tıkanıklığına neden olur. Bu yakınmalara pek çok başka virüs te (rhinovirus, coronavirus, RSV, parainfluenzavirus vb) neden olabilmektedir ve aralarında ayırım yapmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, dünyada bu  virüslerin aktivitesi düzenli olarak izlenmektedir. Önceki yıllarda ülkemizde yapılan düzenli gözlem çalışmalarında da, grip salgınlarının daha çok Ocak ayında başladığı ve Nisan ayına dek sürdüğü gözlenmiştir. Dolayısıyla, Ocak-Nisan döneminde, yukarıda sözü edilen yakınmaların geliştiği hastalarda grip infeksiyonu düşünülmelidir. Diğer aylarda benzer infeksiyon tabloları muhtemelen diğer viruslardan birine bağlı olacaktır.

Grip infeksiyonunun ayırt edilmesinin ve aktivitesinin izlenmesinin iki açıdan önemi vardır:

  1. Bilindiği gibi, tüm sayılan solunum virüsleri içinde, yalnızca grip virüsüne karşı aşı vardır. Grip mevsiminin ülkemizde Ocak ayında başlaması nedeniyle, grip aşısı artık Ekim-Kasım aylarında önerilmektedir, çünkü bağışık yanıtın oluşması için en az 20 günlük bir süre gereklidir.
  2. Yine bilindiği gibi, antibiyotikler virüs infeksiyonlarına karşı etkili değildirler. Yalnızca grip infeksiyonunda etkili olan (diğer virüs infeksiyonlarında etkili olmayan) ilaçlar bulunmaktadır; ancak grip infeksiyonunun ilk 48 saati içinde başlanırsa anlamlı yarar sağlamaktadırlar.

Grip virüsü insandan insana öksürük, hapşırık, konuşma sırasında saçılan damlacıklarla bulaşmaktadır. Ayrıca, infeksiyonu olan bir kişinin ellerinde de bulunabilmekte (öksürük sırasında elle ağızın örtülmesi vb sonucu), dolayısıyla bu ellerin temas ettiği yüzeylerde (örneğin, kapı kolları) uzun süre canlı kalabilmektedir. Bu nedenle, korunma amacıyla, hem infeksiyonu olan kişilerle yakın temasta bulunmamak, hem de salgın dönemlerinde sık ellerin yıkanması yararlı olmaktadır.

Grip infeksiyonu genel olarak 1-2 hafta içinde düzelir. Ancak, bebeklerde, yaşlılarda ve ciddi sağlık sorunu (kronik kalp ve akciğer hastalıkları, böbrek ve karaciğer yetmezliği, şeker hastalığı vb) olan kişilerde ağır seyredebilmekte, akciğer infeksiyonlarına (zatürre) ve ölüme yol açabilmektedir. Bu nedenle, bu risk gruplarının her yıl düzenli olarak aşılanması önerilmektedir.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır