27 Ekim 2016

Türk Toraks Derneği uyarıyor!

 Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, Türk Toraks Derneği olarak, Irak’ta süren savaş ortamı sırasında Musul'da bir kükürt fabrikasının ateşe verilmesi ve yine  bölgede bulunan petrol kuyularının ateşe verilmesi sonucunda çıkan duman ve içeriğinin, insan sağlığı için risk teşkil ettiğini,bu nedenle yetkilileri uyarma ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yaptıklarını belirtti.

Türk Toraks Derneği, Hava Kirliliği Görev Grubu Eşbaşkanı Doç. Dr. Haluk Çalışır, kükürt fabrikası yangınında en çok ortaya çıkması beklenen kükürt dumanı ve oluşturacağı bulutun, insan sağlığı için tehlike arz ettiğini belirtti. Dr. Çalışır, bölgeye yakın sınır illerimiz Şırnak ve Mardin'in beklenen rüzgar nedeniyle risk altında olduğunu; yanma sonucunda oluşan kükürt bulutlarının rüzgarın etkisi ile güney sınırımızdaki yerleşim bölgelerine zehirli kükürt dioksit gazı ve diğer zehirli kükürt bileşiklerini taşıyacaklarını; kükürt dioksit gazının yoğun olarak solunmasının akut solunum sistemi hastalıklarını, kronik solunum yolu hastalığı olanlarda ise ağır hastalık tablolarının oluşumunu tetiklemesi bakımından tehlike oluşturduğunu ifade etti.  Solunum sistemi dışında, kükürt dioksit düzeylerinin artması ile özellikle kalp krizlerinin ve buna bağlı ölüm olaylarının ortaya çıktığının bilimsel çalışmalarda gösterildiğini ifade eden Doç. Dr. Haluk Çalışır, bölgenin sadece kükürt dioksit tehlikesi altında olmadığının, aynı zamanda petrol kuyularındaki yangın nedeniyle açığa çıkan partikül maddenin, nitrik oksitlerin ve ozonunun yaratacağı risklerin de altını çizdi. Özellikle bunlardan partikül madde(PM 2.5- PM10) diye ifade edilen kirleticinin havada bulunan kükürt dioksit gibi diğer kirleticiler ile etkileşime girerek daha da tehlikeli hal aldığını, kalp krizleri, felç, inme, akciğer hastalıkları ve kanser gelişimine neden olacağını bildirdi. Ayrıca kükürt dioksitin yağmurla birleştiğinde sülfirik asite dönüşeceğinden toprakta oluşturacağı riske dikkat çekildi ve tarım arazileri, bitki örtüsü ve hayvanların da tehlike altında olacağı ifade edildi.

Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubundan Doç. Dr. Osman Elbek, güneydoğu illerimizde beklenen kükürt dioksit bulutu, asit yağmurları ve olası riskleri konusunda, bu dumana maruziyetin, bilindiğinden daha öldürücü etkileri bulunduğuna dikkat çekerek,  havadaki konsantrasyonların dönemsel yükselişlerinde bile, risk altındaki toplumda kalp krizlerine ve ölümlere neden olacağı ve bu nedenle kalp hastaları, akciğer hastaları, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların risk altında olduğunu ifade etti.

Türk Toraks Derneği açıklamasında, bölgenin ekstradan artmış hava kirliliği riski altında olduğu, acilen önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir. Açıklamada önemle vurgulanan önlemler:

1-Acilen bölgeden sağlıklı bilgi akışı sağlayacak ölçümlerin ve risk analizi yapılması gerekmektedir.

2-Yapılan ölçümler kamuoyu bilgisine açılmalıdır.

3-Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölge illerindeki Tabip Odaları, uzmanlık dernekleri temsilcileri ile bir araya gelerek, bölgedeki olası kirlilik için kriz masası oluşturmalıdırlar.

4-Bölgede bulunan illerimizde İl Hıfzısıhha Kurulları toplanmalıdır. Beklenen SO2, NOx, PM ve ozon kirliliği limitleri aşıldığında, yönetmenliklerde belirlenen uyarı önlemleri acilen hayata geçirilmelidir.

5-Bölge halkı anlık olarak etkili bir şekilde bilgilendirilmeli sürekli duyurular yapılmalıdır.

6-Temiz Hava solumak insanın en temel hakkıdır. Sağlıklı yaşamın temeli temiz hava solumaktır.

7-Ülkemizde ve acil durum nedeniyle de temiz hava hakkı tüm insanlarımız için sağlanmalıdır. 

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır