11 Eylül 2016

Akciğer sertleşmesinde ilaç dışındaki tedaviler

İdiopatik pulmoner fibroz (İPF) gibi akciğer sertleşmesine yol açan 100 den fazla hastalık mevcuttur. Bunların bir kısmı kendiliğinden veya tedaviyle düzelebilir, ancak önemli bir bölümü ise tedaviye yanıt vermeyip ilerleyebilir. Bu hastalarda ilaç tedavisi yanında diğer tedavi yöntemlerinden de yararlanmak gerekir.

Elde yeterince kanıt olmamasına karşın, diğer benzer hasta gruplarından bildiğimiz bilgilere göre, solunum yetersizliğindeki hastalara sürekli oksijen tedavisi vermenin yararlı olduğu düşünülür. Hastanın oda havasında alınan arter kan gazlarında PaO2 düzeyi 55 mmHg'nın veya SaO2 %88'in altına indiğinde ve bunun akut bir atağa bağlı olmadığı görüldüğünde, hastaya günde en az 18 saat kullanacak şekilde sürekli oksijen tedavisi verilmesi düşünülmelidir. Bu 18 saat mutlaka gece saatlerini kapsamalıdır. 18 saatin altındaki kullanımların yararı sınırlıdır.

Son yıllarda yapılan çalışmalar bu hasta grubunda uygulanan pulmoner rehabilitasyon programlarının yaşam kalitesine katkı sağladığını göstermiştir.

Bu hastalarda akciğer transplantasyonu tedavideki son aşamadır.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır