16 Ağustos 2016

ASTIMDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

 Astım, nöbetler halinde gelen nefes darlığı, hırıltılı-hışıltılı solunum ve sıklıkla bunlara eşlik eden öksürük yakınmasıyla karakterize sık görülen bir akciğer hastalığıdır. Astımdan korunma, hastalık gelişmesini önlemeye yönelik yaklaşımları içeren “birincil korunma” ve astım gelişmiş bir kişide, şikayetlerin ve ataklar olarak tanımlanan ani kötüleşmelerin gelişmesini önleyen “ikincil korunma” ile mümkündür.

Birincil korunmada tüm stratejiler “ fırsat penceresi” olarak da tanımlanan yaşamın ilk yıllarını hedef almıştır. Bunun temel nedeni, 3 yaşına kadar olan çocuklarda allerji yanıtlarının değiştirilebilir olmasıdır. Kişide astım gelişimini önlemek için alınması gereken önlemler şu şekilde sıralanabilir:

* Gebelik ve emzirme döneminde annede diyet kısıtlamasının yapılmaması,

• Bu konuda öneri yapılmamasına rağmen diyet kısıtlaması yapan gebe/annenin diyetisyen ile konsülte edilmesi ve bu yolla bebeğin alması gereken protein ve karbonhidratların alınmasının sağlanması,

• Bebeğin tercihen ilk 4-6 ay arasında anne sütü alması,

• İlk 4-6 ay arasında anne sütü alamayan bebeklere hidrolize mamaların başlanması,

 • Ek gıdaların geciktirilmemesi ve bebek 4-6 aylıkken başlanması,

 • Allerjik olma potansiyeli olan besinlerin temel ek besinler başlandıktan sonra ardışık olarak başlanması ve ilk uygulamanın evde yapılması,

• Şüpheli öykü durumunda bebeğin allerji uzmanı ile konsülte edilmesi ve sonrasında ek gıdaların başlanması önerilir.

Türk Toraks Derneği

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır